Çiftetelli Hangi Yöreye Aittir?

Çiftetelli, 4-4 ritme sahip hareketli bir dans. Türkiye ve diğer Balkan ülkelerinde bilinmekte ve oynanmaktadır. Yunanistan’da τσιφτετέλι olarak bilinir.

Bahriye Çiftetellisi hangi yöre?

trakya ve çevresinde kadifeden kesesi isimli şarkının müziğiyle oynanan oyun. kibris folklorunda bahiriye ciftetellisiolarak gecen dans muzigi falan.

Çiftetellide ne giyilir?

Çiftetellide Zeybek ve Halay gibi belirlenmiş özel kıyafetler yoktur. Genelde parlak, canlı ve süslü kıyafetler kullanılır.

Istanbul oyun havası nedir?

Raks’a uygun yapıda, çeşitli oyunların figürlerine uygun ritm ve ahenkle bestelenmiş Anadolu ve Rumeli kaynaklı otantik Türk menşeli saz eserleridir.

Teke oyununda ne giyilir?

Üç etek altında bol, ayak bileklerini açık bırakan genellikle al rengin hakim olduğu uçkurlu şalvar giyilir. Bele bazen tek taraflı üçgen sallama yapılarak şal kuşak bağlanır. Bazen de gümüş kemer takılır. Ayakta, işlemeli yün çorap ve dolamalı çarık bulunur.

Halk oyununda giyilen kıyafetler nelerdir?

KIYAFETLERİMİZ

 • Erkekler de : Erkeklerin giydiği folklor kıyafetleri gömlek, şalvar, kuşak, cepken, başlık, çorap ve yemeni olmak üzere 7 parçadan oluşmaktadır.
 • Folklor Erkek Kıyafetleri.
 • Kadınlar da : Üste giyilen gömlek, şalvar, üçetek, öncek, kuşak ve cepkendir.
 • Folklor Kadın Kıyafetleri.
 • Oyun havası nedir tanımı?

  Oyun havası, insanlarda coşku uyandıran, sazlarla çalınan, saz eserleridir. Çiftetelli, zeybek, longa, horon, hora, bar, köçekçe, halay ve sirto gibi değişik şekilleri vardır.

  You might be interested:  Fosiller Hangi Kayaçların Içerisinde Bulunur?

  Bengi oyunu hangi yöreye ait?

  Bengi Balıkesir ova köylerinde ve özellikle Pamukçu kasabası çevresinde oynanan hızlı ritmli Zeybek oyunlarına verilen isimdir. Bengi, ‘sonsuzluk, ebedi’ anlamına gelmektedir. Orhun kitabelerinde ‘bengü’ olarak geçen sözcüklere rastlanmaktadır. Oyunda diz vurma ve çökmeler ön plandadır.

  Çiftetelli oyunu nasıl ortaya çıkmıştır?

  Baloz danslarından soysuzlaşma bir nevi oyun havası argosuydu. Çingene piyasacıların sazla alafranga da çalınabileceği iddiasından doğmuştu. Çiftetelli’nin Anadolu’daki yayılabiliş gücünden bazı izler şurada burada zamanımıza kadar sürüklenebilmiştir.

  Kıyafetlerimiz nelerdir?

  Yöresel Giysiler

 • BAŞA GİYİLENLER : Kofi, Temezzi ve tülbent.
 • SIRTA GİYİLENLER : Fistan, şalvar, ( İç donu ) Kuşak ve yelek.
 • AYAĞA GİYİLENLER : Yün çorap ve kundura.
 • TAKILAR : Dizili altın, gümüş gerdanlık.
 • SÜSLER : Sürme ve hızma.
 • SAÇ ŞEKİLLERİ : Örgülü saç,
 • Teke türü nedir?

  Teke zortlatması ya da kısaca Teke (namıdiğer: Değişmeli oyun) bir halk oyunudur. Burdur, Isparta, Antalya, Denizli ve Fethiye çevresinde her türlü bölgede oynanabilir. Oyun bir keçiyi andırır.

  Teke oyunu nasıl oynanır kısaca?

  Ayaklarla topuk vurma, diz çökme, yalpa yapma hareketleri oyunun ana devinimleridir. Bu oyun iki bölümden oluşmaktadır. Oyuna başlamadan önce bölgede guval denilen bir kaval havası çalınır. Bir uzun hava olan guval, ezgi ile karışık söyleyişi ve ağlayışı yansıtan bir ağıttır.

  Teke oyununda hangi müzik aletleri kullanılır?

  Teke oyunlarının en önemlilerinden, tanınmışlarından, sevilenlerinden biri Teke Zortlatması’dır. Oyunlar çok hareketlidir. Teke oyunlarına, eşlik eden çalgılar bağlama, saz, kaval ve sipsi olarak isimlendirilen küçük kaval veya keçi kavalıdır. Açık havaların sazı davul ve zurnadır.

  Teke hangi bölgeye ait?

  Teke zortlatması, Burdur, Isparta, Antalya ve çevresinde yaygın bir halk ezgisi ve bu ezgi eşliğinde oynanan zeybek türü halk oyunu.

  You might be interested:  Ilo Hangi Yılda Kurulmuştur?

  Hora en çok hangi bölgede oynanır?

  Hora, Trakya Bölgesi’nde oynanan oyunların genel adı.

  Teke Yöresi halk oyunları Nelerdir?

  Teke Oyunları – Isparta

  Bu oyunlar adını teke devinimlerinden alır. Teke Türkmenleri’nin oyunlarına teke oyunları denir. Teke oyunlarının büyük bir bölümü zeybeklere benzediği için bunlar da zeybek sayılır. Teke oyunlarının başlıcaları; Teke Zortlatması, Teke Oyunu, Yörük Kızı Oyunu.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.