Cumhuriyetin Ilk Yıllarında Romanda Hangi Konular Işlenmiştir?

Dünya Savaşı, İstanbul’un işgali, arkasından Kurtuluş Savaşı’nın kazanılışı yıllarını kapsar. İlk romanı Denizin Çağrısı’nda da yoksul bir öğretmenin yaşamı anlatılır. Değişik toplumsal konuları ele aldığı öteki romanları, Yeşil Gölge, Başka Olur Ağaların Düğünü ve Zühre Ninem’dir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında roman türünde hangi konular işlenmiştir?

Cevap: Bireysellikten ziyade toplumsal konular ele alındı. – 1950’li yıllarda köy enstitüsü mezunları ve ön plana çıktı ve hem köy hem de kasabada yaşanan zorluklar kaleme alındı. – Altmışlı yıllardan sonra ise daha çeşitli konular ön plana çıktı ve ekonomik, siyasi ve toplumsal konuları daha fazla kitaplarda yer aldı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında hangi konular işlenir?

Roman ve hikayelerde toplumsal ve kültürel farklılıklar, ülke ve toplum sorunları, Kurtuluş Savaşı, eski-yeni çatışması, köy ve kasaba insanın çelişkileri, tarihi konular, yanlış Batılılaşma konuları ağırlıkla işlenmiştir.

Kurtuluş Savaşı Cumhuriyetin ilk yıllarında romanda işlenen konulardan mıdır?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar ve Reşat Nuri Güntekin, Milli Edebiyat Dönemi’nde başlayarak Anadolu’ya yönelme anlayışını devam ettirmekle birlikte Kurtuluş Savaşı’nı ve yeni rejimi de eserlerinde işlemiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Kurtuluş Savaşı tema olarak sıkça işlendi.

You might be interested:  18 Kasım Hangi Burç?

Cumhuriyet donemi roman ve hikayelerinde hangi konular işlenmiştir?

Hikaye ve romanların birçoğunda Anadolu insanının yaşama tarzı ele alınmış; ahlak bozuklukları, yanlış Batılılaşma ve hurafeler üzerinde durulmuştur. Yine bu dönemde Doğu-Batı çatışması temasının işlenmesi sürdürülmüş; savaş sonrası şehirde ve kırsalda sürdürülen hayat değişik eserlerde ele alınmıştır.

Cumhuriyet dönemi tiyatrosunda işlenen konular nelerdir?

Cumhuriyetin ilk yıllarında ulusçuluk yönü ağır basan idealist oyunlar yazılır. 1930’lu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış nedenleri, Anadolu’daki uyanış, mitoloji ve evrensel konular işlenir. 1940’lı yıllarda aile yapısı, idealizm ile paranın güçü arasındaki çatışmalar ele alınır.

Hangisi Türk edebiyatında ilk hatip olarak kabul edilir?

Türk Edebiyatında ilk hatip olarak Orhun Abidelerinin yazan Bilge Kağan ve Kardeşi Kül Tigin sayılıyor.

Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen romanlar nelerdir?

İlgili eserlerin listesi

 • 1922: Ateşten Gömlek – Halide Edib Adıvar.
 • 1926: Vurun Kahpeye – Halide Edib Adıvar.
 • 1927: Dikmen Yıldızı – Aka Gündüz.
 • 1929: Halas – Mehmet Rauf.
 • 1932: Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu.
 • 1934: Ankara – Yakup Kadri Karaosmanoğlu.
 • 1938: Üç İstanbul – Mithat Cemal Kuntay.
 • 1939: Biz İnsanlar – Peyami Safa.
 • Cumhuriyet dönemi romanları nelerdir?

  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Romanları

 • Sinekli Bakkal. Halide Edib Adıvar.
 • Vurun Kahpeye. Halide Edib Adıvar.
 • Yaban. Yakup Kadri Kar
 • Ankara. Yakup Kadri Kar
 • Milli Savaş Hikayeleri. Yakup Kadri Kar
 • Sodom ve Gomore. Yakup Kadri Kar
 • Kiralık Konak. Yakup Kadri Kar
 • Memleket Hikayeleri (Özel Baskı) Refik Halid Karay.
 • Cumhuriyet dönemi hikaye anlayışı nedir?

  Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Hikaye (1923-1940)

  Bu dönemde eser veren sanatçılar gözleme dayalı gerçekçiliğe yönelmişlerdir. Sanat akımı olarak realizm ön plandadır. Hikaye bağımsız bir tür haline gelmiştir. Olay hikayeleri ağırlıkta olsa da durum hikayesi örnekleri de verilmiştir.

  You might be interested:  Edirneyi Hangi Padişah Fethetti?

  Cumhuriyet dönemi hikaye türleri nelerdir?

  Anlatım tekniklerine göre öyküler: 1- Olay (Maupassant Tarzı) Hikayesi 2- Durum (Çehov Tarzı) Hikayesi.1923 – 1960 yılı arasında kaleme alınan hikayeler ise cumhuriyet dönemi hikayeleri olarak nitelendirilir.

  Cumhuriyet Dönemi hikayecileri nden kimler var?

  Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940) Hikâye

 • Reşat Nuri Güntekin (1889-1956)
 • Fahri Celalettin Göktulga (1895-1975)
 • Ercüment Ekrem (1886-1956)
 • Nahit Sırrı Örik (1895-1960)
 • Sadri Ertem (1898-1943)
 • Sabahattin Ali (1907-1948)
 • Bekir Sıtkı Kunt (1905-1959)
 • Kenan Hulusi Koray (1906-1943)
 • 1970 ile 1980 yılları arasında romanlarda işlenen konular nelerdir?

  1970-1980 yılları arasında roman yazarları sayısında büyük bir artış görülüyor. Konu türlerinde artış görülür, yazarların sıkıntısını çektikleri 27 Mayıs ve 12 Mart olayları ele alınır. Belgelere dayanarak yazılan tarihsel romanlarla birlikte Almanya’ya göçün değişik bir yanıyla girdiği romanlar görülüyor.

  Cumhuriyet dönemi romanları nelerdir?

  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Romanları

 • Sinekli Bakkal. Halide Edib Adıvar.
 • Vurun Kahpeye. Halide Edib Adıvar.
 • Yaban. Yakup Kadri Kar
 • Ankara. Yakup Kadri Kar
 • Milli Savaş Hikayeleri. Yakup Kadri Kar
 • Sodom ve Gomore. Yakup Kadri Kar
 • Kiralık Konak. Yakup Kadri Kar
 • Memleket Hikayeleri (Özel Baskı) Refik Halid Karay.
 • Cumhuriyet dönemi tiyatrosu için ne söylenebilir?

  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda tiyatro türünün Batı edebiyatındaki tiyatro geleneği ile ilişkisi güçlüdür. Bu dönemde Batı tiyatrosu örnek alınarak trajedi, komedi ve dram türlerinde eserler yazılmış; müzikli, danslı; benzetmeci, göstermeci, epik tiyatro örnekleri verilmiştir.

  Üst kurmaca nedir örnek?

  Başka bir romanın/eserin mekanını, zamanını, olay örgüsünü ya da karakterlerini başka bir perspektifle yeniden sunan benzer/paralel bir roman. (Tom Stoppard’ın Rosencrantz & Guildenstern Are Dead’i – Shakespeare’in Hamlet’inde geçen iki karakterdir.) Okuyucunun hikâyeye tepkisini önceden tahmin eden bir hikâye.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.