Erzurum Kongresinde Hangi Kararlar Alınmıştır?

Erzurum Kongresinde alınan kararlar şu şekildedir: Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgaline ve müdahalesine karşı millet hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir. İstanbul Hükûmeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.
Manda ve himaye reddedilerek ilk kez ulusal bağımsızlığın koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. İlk kez millî sınırlardan bahsedilmiş ve Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalandığı anda Türk vatanı olan topraklarının parçalanamayacağı açıklanmıştır.

Erzurum Kongresi’nde azınlıklarla ilgili karar alındı mı?

4 — Kuva-yı Milliye’yi (39) tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır (Bildiri, madde 3). 5 — Hristiyan azınlıklara siyasî hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez (Bildiri, madde 4). 6 — Manda ve Himaye kabul olunamaz (Bildiri, madde 7).

Erzurum Kongresi hangi tarihte oldu ve hangi kararlar alındı?

23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasından gerçekleştirilen Erzurum Kongresi Milli Mücadele’nin dönüm noktalarından biri olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk de kongredeki kapanış konuşmasında; “Tarih şüphesiz bu Kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir.” sözleriyle ortaya koymuştur.

You might be interested:  0539 Hangi Hat?

Erzurum Kongresinin toplanmasına nerede karar verilmiştir?

Kongre Binası; Erzurum Kongresinin toplandığı ilk bina 1864’de Mıgırdiç Sanasaryan tarafından yaptırılmış ve Sanasaryan Koleji (Ermeni Kız Yatılı Okulu) olarak eğitim vermiş Cumhuriyet öncesinde bina satın alınarak devlete kazandırılmıştır.

Erzurum Kongresi’nde hangi konu ile ilgili bir karar alınmalı?

Manda ve himayenin kesin bir şekilde reddedilerek ilk kez ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Erzurum Kongresi’nde ilk kez milli sınırlardan bahsedilmiş ve Türk vatanı olan toprakların parçalanamayacağı net bir dille açıklanmıştır.

Erzurum Kongresinde alınan kararlar ulusal mıdır?

101 yıl önce Atatürk öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirilmesine karar verilen ilk kongre olma özelliği taşıyor.

23 Temmuz 7 Ağustos 1919 da tarihleri arasında yapılan Milli Kongre nedir?

ERZURUM KONGRESİ (23 TEMMUZ-7 AĞUSTOS 1919)

Kongre neden Erzurumda yapıldı?

Erzurum kongresinin toplanma nedeni, alınan kararları ve sonuçları şöyledir. – En önemli toplanma nedeni, İtilaf devletlerinin Doğu Anadolu üzerinde kurdukları planlara engel olup, milli birlik ile karşı koymaktır.

Mustafa Kemal hangi kongrede başkan seçildi?

‘Mustafa Kemal Atatürk, 3 Temmuz’da Erzurum’a geldi ve yaklaşık 53 gün kaldı. 7-8 Temmuz’da askerlikten istifa eden Atatürk, Erzurum delegesi Cevat Dursunoğlu’nun delegelikten çekilmesiyle katıldığı kongrede delegeler tarafından başkan seçildi.

Erzurum ve Sivas Kongrelerine nerede karar verildi?

Öncelikle şu ifade edilmelidir ki Sivas’ta bir kongrenin yapılması düşüncesi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından daha milli hareketin başlangıç evresinde, Erzurum Kongresi gerçekleşmeden önce 22 Haziran 1919’da Amasya Tamimi’nde ilan edilmişti.

Milletin haklarını koruyup millet adına hareket edecek Temsilciler Heyeti’nin oluşturulmasına nerede karar verildi?

Sivas Kongresi Heyet-i Temsiliyesi.

Erzurum kongresinde başkanlığa kim seçildi?

İlk oturumda Mustafa Kemal oy çokluğu ile kongre başkanlığına seçildi. Hoca Râif Efendi ile Trabzonlu İzzet Bey başkan vekilliklerine, Necati Bey ile Trabzonlu Abdullah Hasib Efendi kâtipliklere seçildiler.

You might be interested:  Berat Kandili'Nde Hangi Namazlar Kılınır?

Erzurum’da Mustafa Kemal’i karşılayan komutanın adı nedir?

Erzurum’daki 15’inci Kolordu Komutanı Kazım Karabekir, bu fikre büyük destek verdi. Karabekir Paşa, Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa’yı da kongreye davet etti. Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van ve Bitlis illerinin temsilcilerinden oluşan kongre, 23 Temmuz 1919’da Erzurum’da toplandı.

Albayrak gazetesini kim çıkardı?

İstanbul’dan Erzurum’a geldiğinde Albayrak gazetesini çıkaran Süleyman Necati ve şehrin diğer ileri gelenleri ile de irtibata geçmiş ve İstanbul’daki gelişmeleri bölge halkına anlattıktan sonra, Erzurum’un Ermeni tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, cemiyetin çalışmalarından bahsetmiştir.

Temsil Heyeti ilk kez hangi kongrede kuruldu?

İlk olarak Erzurum Kongresi delegeleri arasından doğu illerini temsil etmek ve kongrenin kararlarını uygulamak üzere seçilen 9 kişilik kurula Sivas Kongresi’nden sonra tüm yurdu temsil etmek görevini verilmiş ve üye sayısı 16 kişiye çıkarılmıştır.

Hangi cemiyetler Erzurum Kongresi düzenlenmesinde etkili olmuştur?

Erzurum Kongresi, Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti ile Vilayât-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesinin çabaları sonucunda ve diğer Doğu vilayetleri temsilcilerinin de katılımı ile toplanmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.