Kalkerli Arazilerin Yaygın Olduğu Alanlarda Hangi Platolar Oluşur?

Kalkerli arazilerde oluşan platolar nelerdir? 2) Karstik Platolar: Kalker ve Jips gibi eriyebilen ya da çözülebilen kayaçların bulunduğu arazilerin akarsular tarafından aşındırılması sonucu oluşan platolardır. Akdeniz Bölgesindeki Taşeli Platosu ve Antalya’nın batısındaki Teke Platosu karstik platolara örnek teşkil eder.

Kalkerli arazilerde oluşan platolar nelerdir?

2) Karstik Platolar: Kalker ve Jips gibi eriyebilen ya da çözülebilen kayaçların bulunduğu arazilerin akarsular tarafından aşındırılması sonucu oluşan platolardır. Akdeniz Bölgesindeki Taşeli Platosu ve Antalya’nın batısındaki Teke Platosu karstik platolara örnek teşkil eder.

Hangisi kalkerli arazilerin yaygın olduğu alanlarda olmuştur?

Ülkemizde kalker üzerine oluşmuş şekiller genellikle Akdeniz bölgesinde, alçıtaşı üzerinde oluşmuş şekillere ise Erzincan, Çankırı ve Sivas çevresinde rastlanır. Ayrıca Batı Karadeniz, Güney Marmara ve Ege Bölgesinde de karstik arazilere rastlanır.

Haymana Platosu kalkerli arazi mi?

Karstik Platolar: Kalkerli (Kireçtaşı) araziler üzerinde oluşurlar. Akdeniz çevresinde görülür. TAŞELİ PLATOSU gibi. İç Anadolu: Cihanbeyli, Obruk, Haymana, Uzunyayla ve Bozok Platoları.

Kalkerli arazi yapısı ne demek?

Aşınıma karşı dirençsiz, kolay eriyebilen kayalardan oluşan arazilere karstik araziler denir. Örneğin kalker, kolay eriyebilen bir kayadır. Yeraltı ve yerüstü suları, kalkerden oluşan sahaları, eriterek bazı şekiller oluşturur. CaCO3 (kalsiyum karbonat) ve su ile oluşmuş dış kuvvetlerdir.

You might be interested:  Kırkpınar Güreşleri Hangi Kanal Veriyor?

Erzurum Kars platosu nerede?

Erzurum-Kars Platosu, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu bölümünde bulunan volkanik plato.

Platolar nerede bulunur?

Platoların en çok bulunduğu bölgemiz İç Anadolu Bölgesidir. Bu bölgede Tuz Gölü çevresinde sıklıkla platolara rastlanmaktadır. Ancak ülkemizdeki en yüksek platolar Doğu Anadolu Bölgesinde bulunur. Çünkü toptan yükselmenin en çok olduğu bölge olma özelliğine sahiptir.

Dolin Türkiyede nerede görülür?

Yüzeydeki suların yer altına daldığı düdenlere Batı Toroslar’da ve İç Anadolu’da rastlanır. Çözünmeyle meydana gelen, tava biçimindeki çanaklardan oluşan dolinler (Fotoğraf 1.86), Toroslar’da yaygın olarak görülür.

Taşeli kalkerli arazi nedir?

Taşeli Platosu, Türkiye’nin en geniş karstik platolarından biridir. Sahip olduğu farklı kireçtaşı litolojilerinden dolayı karstlaşma ve karstik şekiller bakımından oldukça zengin bir sahadır. Plato yüzeyinde hakim litolojiyi, Orta Miyosen ve Jura-Kretase dönemlerine ait kireçtaşları oluşturmaktadır.

Kireç taşı türkiyede nerede bulunur?

Türkiye’de kireç taşı çok yaygın bir kayaçtır. Türkiye’nin yaklaşık beşte birini bu araziler kaplar. Bu nedenle karstik aşınım ve birikim şekillerine her yerde rastlanır. Türkiye’nin en geniş karstik alanı olan Toros Dağları Bölgesidir.

Taşeli Platosu kalkerli arazide mi?

Güney Anadolu`nun en önemli platosu Taşeli platosudur. Toros Dağlarının orta bölümünde yer alan bu plato, karstik etkilerle oluşmuştur. Yüksekliği 2000m yi bulan Taşeli Platosu kalkerli kayalardan oluştuğu için yüzeyinde çok sayıda erime çukurları bulunur.

Teke Platosu hangi ilde?

Teke Platosu, Güney Anadolu’da Batı Toros’larda yer alır. Doğuda Antalya merkezi, batıda ise Fethiye hattı ile sınırlanır. Burdur Gölü havzası ve Dalaman Çayı’nın yukarı havzasına Teke Yöresi denmektedir.

Haymana Platosu nerede hangi şehirde?

İlçe, Ankara’nın güneyinde yer alır. Haymana’nın Ankara kent merkezine 55, Polatlı’ya 35, Gölbaşı’na 40 kilometre uzaklıktadır. İlçenin doğusunda Balâ ve Gölbaşı, güneyinde Kulu ve Cihanbeyli, batısında Polatlı ve kuzeyinde Gölbaşı ilçeleri yer alır. İlçe topraklarının 2/3’ünü Haymana Platosu oluşturur.

You might be interested:  Sadakatsiz Hangi Gün Yeni Sezon?

Kalkerli toprak ne demek?

İçeriğinde bol miktarda kireç bulunan, fakat yıllık yağışın yeterli olmadığı yerlerde, toprakta bulunan karbonatlı unsurlar (CaCO3) topraktan uzaklaştırılamaz. Bu topraklarda yüzeyin hemen altında yumrular şeklinde kireç birikimleri oluşur.

Ülkemizde karstik şekiller nerede görülür?

Türkiye’de karstik şekiller; kalkerin yaygın olduğu Orta ve Batı Toroslarda, bilhassa Teke yarımadası, Göller Yöresi ve Taşeli Platosu’nda, İç Anadolu’nun güneyinde, Güneydoğu Anadolu ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde de yerel olarak görülmektedir (Harita).

Karstlasma ne demek?

Kireçtaşlarının karbondioksitli sularla erimesi ve bu erimeden dolayı oluşan topoğrafya şekillerinin ortaya çıkmasıdır.

Taşeli Platosu kalkerli arazide mi?

Güney Anadolu`nun en önemli platosu Taşeli platosudur. Toros Dağlarının orta bölümünde yer alan bu plato, karstik etkilerle oluşmuştur. Yüksekliği 2000m yi bulan Taşeli Platosu kalkerli kayalardan oluştuğu için yüzeyinde çok sayıda erime çukurları bulunur.

Karstik kaynaklar nelerdir?

Karstik Kaynaklar; Kalker tabakaları arasındaki biriken yer altı sularının, yüzeye çıktığı kaynak tipidir. Voklüz olarak da adlandırılan ve bol miktarda su içeren karstik kaynaklar, Toros sisteminde çok yaygındır.

Haymana platosu nerede yer alır?

İlçe, Ankara’nın güneyinde yer alır. Haymana’nın Ankara kent merkezine 55, Polatlı’ya 35, Gölbaşı’na 40 kilometre uzaklıktadır. İlçenin doğusunda Balâ ve Gölbaşı, güneyinde Kulu ve Cihanbeyli, batısında Polatlı ve kuzeyinde Gölbaşı ilçeleri yer alır. İlçe topraklarının 2/3’ünü Haymana Platosu oluşturur.

Alçak plato nedir?

Platolar akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düzlük olmasına karşın ovalar ise çevresine göre alçakta kalmış ve akarsular tarafında derin vadilerle yarılmamış olan geniş düzlüklerdir. Ovalar çok verimli tarım alanlarıdır. Platolar ise yüksekte kaldıkları için tarım için uygun değildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.