Milli Mücadelemizin Başlangıcı Hangi Olaydır?

Milli Mücadelenin Başlangıcı Milli mücadele birinci dünya savaşından yenik çıkan osmanlı imparatorluğunun sahip olduğu toprakların işgal devletleri tarafından paylaştırılması sonucu bu devletlere karşı yapılan savaşlar bütünü olarak bilinir. Diğer bir isim olarak Kurtuluş savaşı dendiğide olur.
Bütün bu bilgilerden anlaşılacağı gibi, 19Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması Türk tarihinin bir dönüm noktasıdır. Bu olay ile Türk Millî Mücadelesi fiilen başlamış oluyordu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.