Orhun Abideleri Hangi Döneme Aittir?

Türklere ait ilk yazılı kaynak olan Orhun Abideleri, II. Göktürk Devleti (Kutluklar) dönemine aittir. Kitabelerde Çin hileleri, boylar arası mücadeleler, siyasi konular ele alınmıştır. Türk kültürü hakkında bilgi vermektedir. Türk tarihinin ilk siyasetnamesidir. 1.Göktürklerin ilk döneminden de bahseder.
Yazıtlar, 1889 yılında Moğolistan’da Orhun Vadisi’nde bulunmuşlardır. Bu yazıtlar II. Göktürk Kağanlığı’na aittir. Yazılış tarihleri MS. 8. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Yazıtlardan Kül Tigin Yazıtı 732 yılında, Bilge Kağan Yazıtı 735 yılında yazılmışlardır.

Orhun yazıtları hangi Türkçe dönemine aittir?

Eski Türkçe devresi kendi içinde Göktürk Türkçesi ve Uygur Türkçesi olmak üzere ikiye ayrılır. Göktürk Türkçesinin bilinen ilk metinleri 8.yüzyılda dikilmiş olan Orhun Anıtları’dır.

Orhun Abideleri hangi dönem ve alfabe ile yazılmıştır?

Orhun Kitabeleri 8. yüzyılda Orhun alfabesi ile yazılmış eserlerdir. Göktürk yazıtları ve Orhun Abideleri ismiyle de bilinen yapıtlar altı tanedir. Tonyukuk Anıtı en eski kitabe olup 716 yılında dikilmiştir.

You might be interested:  16 Ekim Hangi Burç?

Göktürk Kitabeleri hangi edebiyat?

Bu dönem Göktürkler ve Uygur dönemi eserlerini kapsar. Mezar taşlarından oluşan kitabeler ile Uygur hanlıklarından kalan ve daha çok Buda ile Mani dinlerine ait eserler vardır. Yazıtlara “bengü taşlar” da denmektedir.

Orhun Abideleri hangi devlet döneminde dikildi?

Orhun Yazıtları Hangi Döneme Aittir? Orhun yazıtları 8. yüzyılda Orhun alfabesi ile yazılmıştır. Tonyukuk anıtı en eskisi olup 716 yılında dikilmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda Kül Tigin yazıtının 732 yılında Bilge Kağan yazıtının ise 735 yılında dikildiği bilinmektedir.

Eski Türkçe dönemine ait metinler nelerdir?

Günümüzde ulaşılabilen en eski Türkçe metin, 687-692 yılları arasında dikilen Çoyr Yazıtı’dır. Bundan sonra giderek çoğalan yazıtlardan en eski tarihliler sırasıyla Hoytu Tamir, Ongin, Köl İç Çor, Altun Tamgan Tarkan, Tonyukuk ve Orhun Yazıtlarıdır.

Eski Türkçe dönemi hangi dönemleri kapsar?

Eski Türkçe dönemi, Türk dilinin yazıya geçirildiği Köktürkçe (Orhun Türkçesi), Uygurca ve Karahanlı yazı dillerini (7-12. yy) kapsar. 13. yy’a kadar Türk dünyasının doğu kolunda iki ayrı bölgede iki ayrı yazı dili oluşmuştur.

Yazılı Dönem Ürünleri Nelerdir?

Türklerin yazıyı kullanmasıyla başlar. Yazılı dönem eserlerinde edebi bir dil kullanılmıştır. Yazılı eserlerde döneme özgü özellikler görülür. MS 8. yüzyılda yazılan Göktürk Yazıtları (Göktürk Kitabeleri, Orhun Abideleri/Anıtları) ile Uygur metinleri Türk edebiyatının ilk yazılı ürünleri kabul edilmektedir.

Ilk yazılı belgeleri dilimizin hangi dönemine aittir?

Türkçe dünyanın eski dillerden biridir. Türkçenin şimdilik yazılı en eski belgeleri, bugün Moğolistan’da bulunan ve milattan sonra 7-8. yüzyıllara tarihlenen Orhun (Göktürk) Yazıtları’dır.

Türkler Göktürk alfabesinden sonra hangi alfabeyi kullandı?

Türklerin en geniş ölçüde kullandığı yazı sistemleri Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabesidir.

Köktürk ne demek edebiyat?

Köktürk (Orhun, Türk-runik) alfabesi, Türkçenin yazımı için Türkler tarafından kullanılmış, bugüne kadar bilinen, ilk alfabedir.

You might be interested:  Uçakta Hangi Koltuk Seçilmeli?

Göktürk yazıtları hangi dilde yazılmıştır?

Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Göktürk alfabesi ile yazılmıştır. Orhun yazıtları Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk adına yazılmış eserledir. Orhun yazıtları Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır. Ancak Tonyukuk kendi kitabesini kendisi yazmıştır.

Göktürk Kitabeleri dili nedir?

Göktürk Kitabeleri (Orhun Yazıtları) Türk yazı dilinin Eski Türkçe Dönemi’ne ait yazılı ürünleridir. Bu kitabeler, Türk dilinin bilinen ilk yazılı kaynakları olması nedeniyle dilimizin tarihi ve gelişimi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Göktürk yazıtları hangi yıllar arasında çözülmüştür?

Orhun yazıtları ilk olarak 1889 yılında Rus tarihçi Yardintsev tarafından bulunmuştur. Uzun yıllar üstünde çalışılsa da bu abideler 1893 yılında Danimarkalı Vilhelm Thomsen tarafından çözümlenene kadar okunamamıştır. Bu yazıtların çözümlenmesiyle Göktürk Devleti’ne ait olduğu anlaşılmıştır.

Orhun yazıtlarından söz eden ilk kaynak nedir?

Köktürk Bengü Taşlarının kısmen de olsa ilk tercümesi Ahmet Hikmet Müftüoğlu’na aittir ve “Gönül Hanım” adlı bir roman içerisinde yer alır. M. Fuat Köprülü “Türk Edebiyatı Tarihi” adlı eserinde anıtlardan bahsedip, değerlendirmeler yapmıştır.

Göktürk Yazıtları kim tarafından yazılmıştır?

Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yollıg Tigin yazmıştır. Yollığ Tigin aynı zamanda Bilge Kağan’ın yeğenidir. Yazıtlarda bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisi ile ‘Bengü Taşlar’ denmiştir. Yazıtlar, 1889 yılında Moğolistan’da Orhun Vadisi’nde bulunmuşlardır.

Kül Tigin Yazıtı hangi Türkçe döneme aittir?

Kül Tigin Yazıtı veya Kül Tigin Kitabesi, Bilge Kağan’ın kardeşi, İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı’nın yöneticisi Kül Tigin’in ölümü üzerine MS 732’de Orhun Vadisinde diktirilmiş yazıt.

Orhun yazıtlarını ilk okuyan kimdir?

Nihayet 1889 yılında Rus bilgini Yadrintsev, sonradan Bilge Kağan ve Kül Tigin anıtları olduğu anlaşılan Göktürk Yazıtları’nı bulmuş, bunun üzerine 1890 yılında Heikel başkanlığında bir Fin heyeti, bir yıl sonra da ünlü Türkolog Radloff’un başkanlığında bir Rus heyeti bölgede incelemelerde bulunmuştur.

You might be interested:  Spartak Trnava Hangi Ülke?

Türk dilinin tarihi dönemleri nelerdir?

Türkçenin metinlerle takip edilebilen bu dönemleri sırasıyla şöyledir:

 • ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİ (6.– yüzyıllar arası) Türkçenin belgelerle takip edilen ilk dönemi olup 13. yüzyıla kadar olan zamanı içine alır.
 • ORTA TÜRKÇE DÖNEMİ (13.– yüzyıllar arası)
 • YENİ TÜRKÇE DÖNEMİ (15.– yüzyıllar arası)
 • MODERN TÜRKÇE DÖNEMİ
 • Orhun Yazıtları ilk kim tarafından bulunmuştur?

  Nihayet 1899′da Rus bilgini Yadrintsev, sonradan Kül Tigin ve Bilge Kağan âbideleri olduğu anlaşılan Orhun kitabelerini bulmuş, bunun üzerine 1890 tarihinde Heikel’in başkanlığında, bir Fin, 1891′de de Radloff’un başkanlığında bir Rus ilmî sefer heyeti mahalline gönderilmiştir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.