Şeyh Sait Isyanı Hangi Sorunun Ingilizlerin Lehine Sonuçlanmasına Sebep Olmuştur?

Şeyh Sait ayaklanması, İngiltere’nin Musul tezini güçlendirmiş, İngiltere’ye yaramıştır. Ayaklanma bastırıldıktan sonra Milletler Cemiyeti Meclisi, 16 Aralık 1925 tarihinde Musul konusunda İngiltere’nin isteği doğrultusunda bir karar aldı. Yani Musul vilayetinin Irak’a bırakılmasına karar verdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.