Teravih Namazı Nasıl Kilinir Hangi Dualar Okunur?

Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta “Tahiyyat” ile birlikte “Salli-Barik” duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise “Sübhaneke” duası okunur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur.

Teravih namazında hangi sureler okunur?

Teravih namazında okunan dualar arasında Sübhaneke ve Fatiha da yer alıyor. İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta ‘Tahiyyat”, “Salli-Barik” ve “Rabbena” duaları okunarak sağa ve sola selam verilir.

Teravih namazı ara Oturuşlarda ne okunur?

‘Besmele, Fatiha ve zammı sure’ okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta ‘Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları’ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Hanefi mezhebine göre teravih namazı nasıl kılınır?

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

You might be interested:  Teskilat Hangi Gun?

Ezan okunduktan sonra sırayla:

  1. 4 Rekât yatsının ilk sünneti.
  2. 4 Rekât yatsının farzı
  3. 2 Rekât yatsının son sünneti.
  4. 20 Rekât teravih.
  5. 3 Rekât vitir namazı kılınır.

Teravih namazı rekât arasında ne okunur?

Ramazan-ı şerif’in onbeşinden sonra, (merhabâ) yazılı olan yerler (Elvedâ) diye okunur. 2-TERAVİH ARALARINDA, HER DÖRT REKATIN SONUNDA OKUNACAK DUA: Allahümme salli alâ, seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.

Teravih namazından sonra hangi sureler okunur?

TERAVİH NAMAZININ SONUNDA OKUNACAK DUA

Biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Üç defa okunur ve üçüncüsünde (ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ.) denir. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan. Ya Zel-fadlı vel-ihsan nercül-afve vel gufran.

Kısa surelerle teravih namazı nasıl kılınır?

Sırasıyla önce ‘Sübhaneke duası’ okunur, ardından ‘Euzü besmele’ çekilerek ‘Fatiha suresi’ ile birlikte ‘Zammı sure ya da zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim’ okunur. Ardından rükû ve secde yapılarak ilk rekât tamamlanmış olur.

Teravih namazının ikinci oturuşunda salli barik okunur mu?

İkinci rekâta başlarken önce ‘Besmele’ çekilir, ardından ‘Fatiha ve zammı sure’ okunur rükû ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. Eğer teravih namazını İki rekât şeklinde kılacaksanız ‘Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla birlikte Rabbena duaları’ okunur ve selam verilerek tamamlanır.

Ara vererek teravih namazı kılınır mı?

Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir. Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur. Teravih namazı evde kılınabilir.

You might be interested:  Papa Francis Hangi Mezhep?

Teravih namazı ile vitir namazı arasında hangi dua okunur?

Sübhane zil-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel-ceberut. Sübhan-el melikil mevcud. Sübhan-el melik-il ma’bud.

Teravih namazı kaç rekattır ve nasıl kılınır?

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2’şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4’er rekat olarak da kılınmaktadır.

Teravih namazı 36 rekât kılınır mı?

Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler.

Teravih namazı nasıl kılınır tek başına?

Teravih namazını cemaatla kılmak sünnet-i kifâyedir. Bir memlekette yahut bir mahallede oturan insanların bir kısmı teravihi mescidlerde cemaatle kılarlarsa teravihi cemaatla kılma sünneti yerine getirilmiş olur. Bu durumda başkaları için teravihi tek başına kılmak câiz olur.

Teravih namazı aralarda ne söylenir?

TERAVİH NAMAZI ARASINDA OKUNAN SALAVAT

‘Allahümme salli ala seyyidina muhammedininnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.’ ‘Allah’ım Efendimiz olan ümmi peygamber Muhammed’e ve onun ailesine ve ashabına salat (rahmet manasında dua) ve selam olsun.’

Teravih 4 rekât arasında ne okunur?

Teravih aralarında, her dört rekatin sonunda okunacak dua: (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira.)

Teravih namazında 4 oturuşta ne okunur?

Bu son oturuşta da imam ve cemaat ‘Ettehiyyatü, Allâhüme salli, Allâhümme barik, Rabbenâ âtina ve Rabbena firli’ okuduktan sonra selâm verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur. Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

You might be interested:  Yeni Lig Hangi Takımlar?

Hangi sureler okunur?

Namaz duaları, Fil suresi, Fatiha suresi, Maun suresi, Kureyş suresi, Tebbet suresi, Kevser suresi, Kafirun suresidir. Nasr suresi, İhlas, Felak, Nas ve Ayet’el kürsi sureleri de namaz sureleridir. Namaz sureleri farz namazlarda ve sünnet namazlarda okunmaktadır.

Teravih ile vitir arasında hangi dua okunur?

Sübhane zil-ızzeti vel-azameti vel cemali vel-celali vel-ceberut. Sübhan-el melikil mevcud. Sübhan-el melik-il ma’bud.

Teravihde yatsı namazi nasil kilinir?

İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır. Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2’şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4’er rekat olarak da kılınmaktadır.

En az teravih namazı kaç rekattır?

Bununla birlikte teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.