Toros Dağları Hangi Illeri Kapsar?

Toros Dağları
Konum Rodos Adası – Suriye sınırı
Jeoloji
Kayaç yaşı Tersiyer
Dağ türü Kıvrım Dağları

Toros Dağı Nerede?

Orta Toroslar ya da Orta Toros Dağları, Toros Dağları silsilesi içinde yer alan Niğde Mersin-Antalya sınırından Kahramanmaraş’taki Binboğa Dağları’na kadar devam eden sıra dağlara verilen addır. Bu dağlar da tüm Toroslar gibi Alp-Himalaya Kuşağı’nda yer almaktadır.

Batı ve Güneydoğu Toroslar nerede?

Toros Dağları ( Türkçe : Toros Dağları ), bir olan dağ kompleksi güney yılında Türkiye’de ayıran Akdeniz kıyı bölgesini merkez dan Anadolu platosunda. Sistem, batıda Eğirdir Gölü’nden doğuda Fırat ve Dicle nehirlerinin üst kısımlarına kadar bir eğri boyunca uzanmaktadır.

Anti Toros ne demek?

Anti-Toros Dağları (dan Yunan : Αντίταυρος, Türk : Aladağlar ) güney ve doğu bir dağ olan Türkiye den kuzeydoğu eğri, Toroslar’ın. Aralıktaki en yüksek dağ, 3,917 m yüksekliğindeki Erciyes Dağı’dır.

Toros hangi ile bağlı?

Toroslar, Türkiye’nin güneyinde Akdeniz bölgesinde bulunan Mersin ilinin yaklaşık 281.000 nüfuslu bir ilçesidir. Toroslar ilçesi, Mersin’in ilçelerinden doğusunda Akdeniz ve Tarsus, kuzeyinde Çamlıyayla, batısında Mezitli ve Yenişehir ilçeleriyle birlikte yine kuzeyinde Konya’nın Halkapınar ilçesiyle de komşudur.

Kıvrım dağları nelerdir?

Kıvrım dağlarının çoğu birbiri ardınca sıra sıra, birbiri yanında dizi dizi uzandıkları için bunlar asıl sıradağlardır. Toros dağları, Kuzey Anadolu dağları, Alpler, Himalayalar bu türlü dağlardandır. Kıvrılma ile yükselen yere antiklinal, çukurlaşan yere de senklinal denir.

You might be interested:  Aslan Burcu Hangi Gezegen?

Toros Dağları kıvrım mı kırık mı?

Toros Dağları: Kpss sorularında sıkça karşılaştığımız diğer kıvrım dağları da Akdeniz kıyısına paralel uzanan Toros kıvrımlı dağlarıdır.

Istranca Dağı Nerede?

Yıldız Dağları veya Istranca Dağları, Trakya’nın Karadeniz kıyılarına paralel olarak, Bulgaristan’dan İstanbul iline kadar yaklaşık 150 km uzunluğunda bir dağ zincirinden oluşmaktadır. Bu zincirin en yüksek noktası Kırklareli ilinde bulunan yaklaşık 1.031 metrelik Mahya Dağı zirvesidir.

Kızılkaya dağı nerededir?

Kızılkaya Dağı, Niğde, Kayseri ve Adana illeri arasındaki Aladağlar Milli Parkı’nda bulunan bir zirvedir.

Toros kelimesinin anlamı nedir?

TOROS, Anadolu’da Ege denizi kıyılarından – Karia’dan başlayarak- Van Gölü’nün güneyine, dünyada ise Asya’nın doğu sahiline kadar uzanan dağ sisteminin adıdır ve uzandığı yönlere göre isimler alır.

Tahtalı Dağı hangi bölgede?

Tahtalı Dağları Orta Toroslar’da bulanan bir sıradağdır. Büyük çoğunluğu Kayseri, Adana ve Sivas illerinde yer alır, kuzey kısmının ufak bir bölümü de Sivas ilinde bulunur.

Bey Dağları nerededir?

Toros Dağlarının batı uzantısı olan Beydağları, Antalya Körfezi’nin batısında kuzey – güney doğrultusunda körfeze paralel olarak uzanır. Teke Doruğu, Bakırdağı, Tahtalı Dağ ve Kızlar Sivrisi önemli doruklarıdır. İçlerinde en yüksek olanı 3069 m. ile Kızlar Sivrisidir.

Süphan Dağı nerededir?

Süphan Dağı Adilcevaz ilçesinin sınırlarına dahildir. Van Gölü’nün Kuzey tarafından Adilcevaz, Erciş ve Patnos arasında yer alır. Türkiye’nin en yüksek üçüncü dağıdır. Volkanik bir oluşum olan dağ, Türkiye’deki volkanik dağlar arasında yükseklik bakımından ikinci sırada yer alır.

Binboğa dağları nerededir?

Binboğa Dağları Akdeniz bölgesi içinde Orta Toroslarda yer alan ve 4. Zaman’da oluşmuş dağlardır. Binboğa Dağları Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri arasında kalır. Güneyinden Göksun Çayı geçer. Doğusunda Afşin Ovası, Batısında ise Dibek Dağı bulunur.

You might be interested:  Boğa Kadını Hangi Burçla Aşk Yaşamalı?

Mastar dağı nerededir?

Mastar Dağı Doğu Anadolu bölgesinde yer almakta olup, Elazığ iline bağlıdır. Mastar Dağı bağlı olduğu Elazığ iline 25 kilometre mesafe uzaklıktadır.

Toros Dağları kaç kilometredir?

Türkiye’nin en önemli doğal güzelliklerini barındıran Toros Dağları, kısaca Toroslar, Teke Yarımadası’ndan Suriye sınırına kadar uzanıyor. Akdeniz kıyılarına paralel uzanan, yaklaşık iki bin kilometrelik bu dağ zincirinin sunduğu bakir doğa, pek çok hayvan ve bitki türüne de ev sahipliği yapıyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.