Vitir Namazında Hangi Dualar Okunur?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.
Ettehıyyatü, salli ve barik, rabbena atina ve rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir.

Vitir namazı hangi sureler okunur?

Niyet ettim Allah rızası için bugünkü üç rekatlık vitir namazı kılmaya denilerek namaza başlanır. Allahu Ekber denilip sübhaneke okunur. Ardından besmele çekilerek fatiha suresi okunur. Ardından zammı sure yani kurandan en az 3 ayet okunur.

Vitir namazı 3 rekatta ne okunur?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me’âni’l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 442).

You might be interested:  Tahir Kum Kimdir Hangi Takımı Tutuyor?

Vitir namazı nasıl kılınır ve hangi dualar okunur?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.

Vitir namazında kunut duası bilmeyen ne okumalı?

Eğer bir kişi vitir namazının 3. rekatında okunan Kunut duasını bilmiyorsa ya da ezberleyemiyorsa ‘Rabbenâ âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve qınâ azâbe’n-nâr’ (Bakara, 201) ayetini okuyabilirler.

Vitir namazının ilk rekâtında hangi sûre okunur?

Vitir Vacip Namazının 1.

– Fatiha okunur: – Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur. – ‘Allah’u Ekber’ denir ve Rükü’a eğilinir: ‘Subhane Rabbiyel Azim’ üç kere denir. – Rükü’dan doğrulur: ‘Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd’ denir.

Vitir namazında felak ve nas okunur mu?

Vitir vacip namazında Hz. Peygamber’in (sav) uygulamasında olduğu gibi sıraya riayet ederek okumak uygun olmakla birlikte ilk iki rekâtta Felak ve Nâs sûrelerinin, son rekâtta ise İhlas sûresinin okunması namazı geçersiz kılmaz. Mushaf sırasına göre okunması daha uygundur.

Vitrin Son Rekatinda ne okunur?

Kunut duaları yatsı namazının ardından kılınan vitir vacip namazında okunan dualardır. Kunut duaları vitir namazının son rekatına başladıktan sonra Fatiha ve namaz suresi okunmasının ardından tekbir getirilerek 1 yada 2. kunut duası okunmaktadır.

Vitir namazında Salli barik okunur mu?

Ettehiyyatü, Allahumme Salli ve Barik duaları ve Rabbena duaları okunur. – Dualar bittiğinde, baş önce sağ tarafa çevrilip, ” Es selamu aleyküm ve rahmet’ullah” denilir, sonra sol tarafa çevrilip yine ” Es selamu aleyküm ve rahmet’ullah” denilip, selam verilir. Böylelikle Vitir namazı kılınmış olur.

You might be interested:  Cıv Hangi Ülke?

Yatsı ve vitir namazı nasıl kılınır?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.

Bir rekat vitir namazı nasıl kılınır?

Hanefilere göre, vitir namazı üç rekattır ve sonunda selam verilir. Şafiîlere göre vitir namazının en azı bir rekat, en çoğu on bir rekattır. Bir rekattan fazla kılınacaksa, önce iki rekata niyet edilir ve sonunda selam verilir. Sonra vitir namazının bir rekatına niyet edilir ve sonunda selam verilir.

Vitir namazının son rekatında rükûdan önce okunan dua nedir?

Peygamber 3 rekat ile vitir kılar ve üç rekâtın sonunda selam verirdi.” (Buhari, Nesai) Akşam namazından farkı, her rekatta Fâtiha ve devamından bir sure, son rekatta ise rükûdan önce tekbir alınıp Kunut duası okunmasıdır. Vitir namazında kunut duası okumak ve kunut tekbiri almak Ebû Hanife’ye göre vacip sayılmaktadır.

Kunut duası yerine ne okunabilir?

Hanefi mezhebine göre vacip olan vitir namazında okunan kunut duasını bilmeyenler yerine herhangi bir sure okuyabilir. Hiçbir şey demiyorsa lafzatullah’ı tekrar eder.

Kunut duasını okumak şart mı?

Sabah namazında Kunut duasının okunması Şafi mezhebine göre sünnettir. Bunun yanında Malikilerin sabah namazında Kunut duası okuması ise müstehap olarak kabul edilmektedir.

Yatsı namazında Kunut duası yerine ne okunur?

Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir.

Peygamber Efendimiz vitir namazında hangi sureleri okurdu?

E — VİTİR NAMAZI

Peygamber, vitir namazının üçüncü rek’atinde İhlâs suresiyle birlikte Felâk ve Nâss surelerini de okumuştur.

You might be interested:  21 Subat Hangi Burc?

Vitir namazının sonunda hangi dua okunur?

Kunut duaları vitir namazının son rekatına başladıktan sonra Fatiha ve namaz suresi okunmasının ardından tekbir getirilerek 1 yada 2. kunut duası okunmaktadır. Kunut duaları, herhangi bir sıkıntıdan kurtulmak için Allah’a dua etmek ve sığınmak anlamında okunması tavsiye edilen bir duadır.

Vitir namazında Salli barik okunur mu?

Ettehiyyatü, Allahumme Salli ve Barik duaları ve Rabbena duaları okunur. – Dualar bittiğinde, baş önce sağ tarafa çevrilip, ” Es selamu aleyküm ve rahmet’ullah” denilir, sonra sol tarafa çevrilip yine ” Es selamu aleyküm ve rahmet’ullah” denilip, selam verilir. Böylelikle Vitir namazı kılınmış olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.