KPSS Ortaöğretim, önlisans konuları neler? KPSS lisans, ÖABT, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav ve başvuru tarihleri hangi gün? ÖSYM takvimi 2020

KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, ÖABT, sınavları sona erdi. Bu oturumlara katılan adaylar KPSS sonuçları tarihini araştırırken, KPSS önlisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına katılacak adaylar KPSS konularını, başvuru tarihlerini, sınav günlerini öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan KPSS bilgileri... KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR KPSS ortaöğretim geç başvuru işlemleri bugün başladı, 9 Ekim saat 23:59'a kadar devam edecek. KPSS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? KPSS DHBT başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. KPSS DHBT geç başvuru işlemi 24 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. KPSS ÖNLİSANS, ORTAÖĞRETİM, DHBT SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? KPSS önlisans 25 Ekim 2020 tarihinde saat 10:15'de KPSS ortaöğretim 22 Kasım 2020 KPSS DHBT 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS ORTAÖĞRETİM KONULARI KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları 1) Sözcükte Anlam 2) Cümlede Anlam 3) Paragrafta Anlam 4) Ses Bilgisi 5) Yapı Bilgisi 6) Sözcük Türleri 7) Cümle Bilgisi 8) Yazım Kuralları 9) Noktalama İşaretleri 10) Anlatım Bozuklukları 11) Sözel Mantık KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları 1) Temel Kavramlar 2) Sayılar 3) Bölme-Bölünebilme Kuralları 4) Asal Çarpanlara Ayırma 5) EBOB-EKOK 6) Birinci Dereceden Denklemler 7) Rasyonel Sayılar 8) Eşitsizlikler 9) Mutlak Değer 10) Üslü Sayılar 11) Çarpanlara Ayırma 12) Köklü Sayılar 13) Oran Orantı 14) Problemler 15) Kümeler 16) Fonksiyon 17) Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık 18) Modüler Aritmetik 19) Tablo ve Grafikler 20) Sayısal Mantık KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları 1) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 2) Türk-İslam Tarihi 3) Osmanlı Tarihi 4) Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri 5) Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri 6) XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti 7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 8) Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi 9) Cumhuriyet Dönemi 10) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 11) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları 1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu 2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri 3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık 6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi 7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret 8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları 1) Hukukun Temel Kavramları 2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı 3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi 4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri 5) Temel Hak ve Hürriyetler 6) Yasama 7) Yürütme 8) Yargı 9) İdare Hukuku KPSS ÖNLİSANS KONULARI KPSS Önlisans Türkçe Konuları 1) Sözcükte Anlam 2) Cümlede Anlam 3) Paragrafta Anlam 4) Ses Bilgisi 5) Yapı Bilgisi 6) Sözcük Türleri 7) Cümle Bilgisi 8) Yazım Kuralları 9) Noktalama İşaretleri 10) Anlatım Bozuklukları 11) Sözel Mantık KPSS Önlisans Matematik Konuları 1) Temel Kavramlar 2) Sayılar 3) Bölme-Bölünebilme Kuralları 4) Asal Çarpanlara Ayırma 5) EBOB-EKOK 6) Birinci Dereceden Denklemler 7) Rasyonel Sayılar 8) Eşitsizlikler 9) Mutlak Değer 10) Üslü Sayılar 11) Çarpanlara Ayırma 12) Köklü Sayılar 13) Oran Orantı 14) Problemler 15) Kümeler 16) Fonksiyon 17) Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık 18) Modüler Aritmetik 19) Tablo ve Grafikler 20) Sayısal Mantık KPSS Önlisans Tarih Konuları 1) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 2) Türk-İslam Tarihi 3) Osmanlı Tarihi 4) Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri 5) Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri 6) XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti 7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 8) Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi 9) Cumhuriyet Dönemi 10) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 11) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi KPSS Önlisans Coğrafya Konuları 1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu 2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri 3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık 6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi 7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret 8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları 1) Hukukun Temel Kavramları 2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı 3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi 4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri 5) Temel Hak ve Hürriyetler 6) Yasama 7) Yürütme 8) Yargı 9) İdare Hukuku

KPSS Ortaöğretim, önlisans konuları neler? KPSS lisans, ÖABT, DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav ve başvuru tarihleri hangi gün? ÖSYM takvimi 2020
KPSS Genel Kültür, Alan Bilgisi, ÖABT, sınavları sona erdi. Bu oturumlara katılan adaylar KPSS sonuçları tarihini araştırırken, KPSS önlisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına katılacak adaylar KPSS konularını, başvuru tarihlerini, sınav günlerini öğrenmek istiyor. İşte ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan KPSS bilgileri... KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sonuçları 22 Ekim 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sonuçları 22 Ekim 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 22 Ekim 2020 KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR KPSS ortaöğretim geç başvuru işlemleri bugün başladı, 9 Ekim saat 23:59'a kadar devam edecek. KPSS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? KPSS DHBT başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak. KPSS DHBT geç başvuru işlemi 24 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. KPSS ÖNLİSANS, ORTAÖĞRETİM, DHBT SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? KPSS önlisans 25 Ekim 2020 tarihinde saat 10:15'de KPSS ortaöğretim 22 Kasım 2020 KPSS DHBT 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS ORTAÖĞRETİM KONULARI KPSS Ortaöğretim Türkçe Konuları 1) Sözcükte Anlam 2) Cümlede Anlam 3) Paragrafta Anlam 4) Ses Bilgisi 5) Yapı Bilgisi 6) Sözcük Türleri 7) Cümle Bilgisi 8) Yazım Kuralları 9) Noktalama İşaretleri 10) Anlatım Bozuklukları 11) Sözel Mantık KPSS Ortaöğretim Matematik Konuları 1) Temel Kavramlar 2) Sayılar 3) Bölme-Bölünebilme Kuralları 4) Asal Çarpanlara Ayırma 5) EBOB-EKOK 6) Birinci Dereceden Denklemler 7) Rasyonel Sayılar 8) Eşitsizlikler 9) Mutlak Değer 10) Üslü Sayılar 11) Çarpanlara Ayırma 12) Köklü Sayılar 13) Oran Orantı 14) Problemler 15) Kümeler 16) Fonksiyon 17) Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık 18) Modüler Aritmetik 19) Tablo ve Grafikler 20) Sayısal Mantık KPSS Ortaöğretim Tarih Konuları 1) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 2) Türk-İslam Tarihi 3) Osmanlı Tarihi 4) Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri 5) Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri 6) XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti 7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 8) Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi 9) Cumhuriyet Dönemi 10) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 11) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi KPSS Ortaöğretim Coğrafya Konuları 1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu 2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri 3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık 6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi 7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret 8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası KPSS Ortaöğretim Vatandaşlık Konuları 1) Hukukun Temel Kavramları 2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı 3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi 4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri 5) Temel Hak ve Hürriyetler 6) Yasama 7) Yürütme 8) Yargı 9) İdare Hukuku KPSS ÖNLİSANS KONULARI KPSS Önlisans Türkçe Konuları 1) Sözcükte Anlam 2) Cümlede Anlam 3) Paragrafta Anlam 4) Ses Bilgisi 5) Yapı Bilgisi 6) Sözcük Türleri 7) Cümle Bilgisi 8) Yazım Kuralları 9) Noktalama İşaretleri 10) Anlatım Bozuklukları 11) Sözel Mantık KPSS Önlisans Matematik Konuları 1) Temel Kavramlar 2) Sayılar 3) Bölme-Bölünebilme Kuralları 4) Asal Çarpanlara Ayırma 5) EBOB-EKOK 6) Birinci Dereceden Denklemler 7) Rasyonel Sayılar 8) Eşitsizlikler 9) Mutlak Değer 10) Üslü Sayılar 11) Çarpanlara Ayırma 12) Köklü Sayılar 13) Oran Orantı 14) Problemler 15) Kümeler 16) Fonksiyon 17) Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık 18) Modüler Aritmetik 19) Tablo ve Grafikler 20) Sayısal Mantık KPSS Önlisans Tarih Konuları 1) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 2) Türk-İslam Tarihi 3) Osmanlı Tarihi 4) Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri 5) Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri 6) XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti 7) Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 8) Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi 9) Cumhuriyet Dönemi 10) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası 11) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi KPSS Önlisans Coğrafya Konuları 1) Türkiye’nin Coğrafi Konumu 2) Türkiye’nin Yer Şekilleri ve Özellikleri 3) Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü 4) Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 5) Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık 6) Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi 7) Türkiye’de Ulaşım, Turizm ve Ticaret 8) Türkiye’nin Bölgesel Coğrafyası KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları 1) Hukukun Temel Kavramları 2) Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı 3) Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi 4) 1982 Anayasasının Temel İlkeleri 5) Temel Hak ve Hürriyetler 6) Yasama 7) Yürütme 8) Yargı 9) İdare Hukuku