Biruni Hangi Yüzyılda Yaşamıştır?

El-Biruni, 1017-1030 yılları arasında Hindistan’da yaşadı ve bu dönemde meşhur kitabı Kitab’üt-Tahkik Ma li’l-Hind’i yazdı. Yunan filozoflarından Aristo, Arşimet ve Demokritus’un çalışmalarından etkilenen El-Biruni, bilimsel çalışmalarına 17 yaşında başladı.

Biruni Hazretleri kimdir?

3 Zilhicce 362 (4 Eylül 973) tarihinde Hârizm’in merkezi Kâs’ta doğdu. Ceyhun nehrinin aşağı kısmında yer alan bu şehir o dönemde Hârizm adıyla da anıldığından Bîrûnî el-Hârizmî nisbesiyle de bilinmektedir.

Biruni kaç yaşında?

Astronomi, matematik, tıp ve tarih bilgini, şair (D. 4 Eylül 973, Harzem – Ö. 13 Aralık 1048, Gazne). Türk kökenli bir İslâm bilginidir.

Biruni dünyanın çapını nasıl hesapladı?

Bu açının sinüsünü dik üçgen bağıntılarını kullanarak hesaplayabildiği için dolaylı olarak elinde, karşı kenarı ‘dünyanın yarıçapı (r)’, hipotenüsü ise ‘dünyanın yarıçapı (r) + dağın yüksekliği (h)’ olan bir dik üçgeninin sinüsü bulunmuş oluyor.

Biruni kimdir neler yapmıştır?

El-Biruni, astronomi ve coğrafya ölçümleri için birçok alet geliştirdi. Ne yazık ki geliştirdiği ölçme aletlerinin birçoğu zaman içerisinde kayboldu. Sadece piknometre, mekanik usturlap ve bazı harita projeksiyonları günümüze kadar ulaşan ölçme araçları oldu. El-Biruni, aynı zamanda çok iyi bir ansiklopedi yazarıydı.

Biruni neyi savunmuştur?

Yunan filozoflarından Aristo, Arşimet ve Demokritus’un çalışmalarından etkilenen El-Biruni, bilimsel çalışmalarına 17 yaşında başladı. Güneşin yüksekliği ve şehrin boylamını hesapladı. Güneşin hareketlerinden, mevsimlerin ne zaman başladığını belirledi. Dünyanın çapını, bugünkü değere çok yakın olarak buldu.

El Biruni Kimdir Kısaca Özet?

4 Eylül 973 yılında İran’ın Kas şehrinde dünyaya gelen Biruni Türk İslam âleminin en büyük bilginlerinden ve din adamlarından bir tanesi olarak kabul edilmiştir.

You might be interested:  Kudüs Hangi Padişah Döneminde Kaybedildi?

Beyruni Kimdir Kısaca Hayatı?

Beyruni, 4 Eylül 973 tarihinde Harezm’de dünyaya geldi. Asıl adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el- Biruni’dir. Fars kökenli İslam bilginidir. Daha küçük yaştayken Harzemşahların sarayıyla irtibata geçti. Meşhur Matematikçi Emir Ebu Nasr Mansur Bin Ali Bin Irak’ın himayesine girdi.

Biruni dünya için ne yaptı?

Güneşin yüksekliği ve şehrin boylamını hesapladı. Güneşin hareketlerinden, mevsimlerin ne zaman başladığını belirledi. Dünyanın çapını, bugünkü değere çok yakın olarak buldu. Jeodezi biliminin kurucusu oldu.

Biruni Kimdir 3 sınıf?

4 Eylül 973 yılında İran’ın Kas şehrinde dünyaya gelen Biruni Türk İslam âleminin en büyük bilginlerinden ve din adamlarından bir tanesi olarak kabul edilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.