Bulundurma Ruhsatlı Silah Hangi Hallerde Kullanılır?

Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir. Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu dahil zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli, mahallin en büyük mülki amirinin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür.

Bulundurma ruhsatlı silahı taşımanın cezası nedir?

Ruhsatsız Silah Satın Alma, Bulundurma, Taşıma Suçu (6136 sayılı kanun md. 13) Kanuna aykırı olarak ruhsatsız silah veya bunlara ait mermileri satın alan, taşıyan, bulunduran kişiler bu kanun uyarınca cezalandırılır. Cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adli para cezasıdır.

Silah ne gibi durumlarda kullanılır?

(2) Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve dere- cesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedenî kuvvet, maddî güç ve kanunî şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir.

Bulundurma ruhsatı almak için neler gerekli?

Silah Taşıma Ve Bulundurma Ruhsatları İçin İstenen Belgeler

 • Valilik Makamına Dilekçe.
 • Silah Satın Alma İstek Formu.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti.
 • Nüfus Cüzdanı Aslı
 • İkametgah Belgesi.
 • Adli Sicil Belgesi.
 • Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden Sağlık Kurul Raporu)
 • You might be interested:  Rover Hangi Ülkenin?

  Silahın gözükmesi suç mu?

  Park, meydan veya sokakta silah taşıdığını gösterenlere 200 lira ceza kesilecek. Silahlarla ilgili uygulamaların, AB mevzuatı ile TCK’ye uyumlu hale getirilmesi ve dağınık mevzuatın tek yasada toplanması amacıyla hazırlanan ‘Silah Kanunu Tasarısı’, bu hafta TBMM İçişleri Komisyonu’nda görüşülecek.

  Ruhsatsız silah taşıma cezası kaç TL?

  Buna göre, bir veya birden fazla silahı taşıma veya satın alma suçu ile birden fazla silahı bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/1).

  Ruhsatsız silah yakalanırsa ne olur?

  Ruhsatsız silah bulundurmanın cezası, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ya da 25 günde 100 güne kadar adli para cezasıdır.

  Polis istediği silahı alabilir mi?

  Ancak hal böyleyken nasıl olsa parasını ben veriyorum diyerek daha modern ve kullanışlı silah almaları mümkün değil. Emniyet teşkilatında görev yapan polisler görev silahlarını kendileri satın almak zorunda.

  Silah kaybetmenin cezası nedir?

  Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır. İLGİLİ MEVZUAT: Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 7. maddesinin (C) fıkrasının 2. bendine göre ‘Devlet malı araç, gereç, silah ve mermisini ihmal nedeniyle yitirmek eylemi ’20 ay uzun süreli durdurma’ cezasını gerektirmektedir.

  Jandarmanın silah kullanma yetkileri nelerdir?

  Jandarma, kendisine verilen görevlerin ifası sırasında hizmet özelliğine uygun ve görevin gereği olarak kanunlarda öngörülen silah kullanma yetkisine sahiptir.

  Kimler silah bulundurma ruhsatı alabilir 2022?

  Bulundurma Ruhsatı Kimlere Verilir? Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmeliğin “Silah Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller” başlıklı 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir.

  You might be interested:  Detaylı Kan Tahlili Hangi Bölümde Yapılır?

  Bulundurma ruhsatı ne kadar sürede çıkar?

  Satın alınan veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze getirilerek tespiti yaptırılır, harç ücretini ödeyen meslek grubunda bulunan kişilere Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir.

  Silah bulundurma harcı kaç yılda bir ödenir?

  1- (Değişik: 02.12.1999 99/13749 3.Md Madde 3- ) Bulundurma ruhsatları onay tarihinden itibaren beş yıl için geçerli olup, yenileme harcı alınmak şartıyla, her beş yılda bir yenilenir.

  Birine silah çekmek suç mu?

  5237 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile kavgada silah çekmek fiili suç olmaktan çıkmamıştır. Ancak fiil, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106/1(2.cümle) ve mezkur maddenin 2/(a). maddesinde tanzim edilen silahlı sair tehdit suçunu oluşturur.

  Tabanca taşımak suç mu?

  Ruhsatsız silah bulundurma suçu, bulundurma ruhsatı olmadığı halde silah veya silahların kişisel ihtiyaç için evde veya işyerinde bulundurulmasıdır (6136 sayılı Kanun m.13). Bulundurma ruhsatı olan tabancanın ruhsatın müsaade ettiği yerlerin dışında bulundurulması veya taşınması da suç olarak kabul edilmektedir.

  Silah susturucusu yasak mı?

  28-Silahta kullanılmak üzere lazer ile silah susturucusu ithal edilebilir mi? Silahlara takılabilen lazerler ile silahların sesini azaltmaya ya da gizlemeye yarayan susturucu cihazların ithaline izin verilmemektedir.

  Silah taşıma ruhsatı ile nerelere girilmez?

  Taşıma ruhsatlı da olsa silah taşınamayacak yerler şöyle: ‘Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda.

  Silah kaybetmenin cezası nedir?

  Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır. İLGİLİ MEVZUAT: Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 7. maddesinin (C) fıkrasının 2. bendine göre ‘Devlet malı araç, gereç, silah ve mermisini ihmal nedeniyle yitirmek eylemi ’20 ay uzun süreli durdurma’ cezasını gerektirmektedir.

  You might be interested:  Berat Gecesinde Hangi Zikirler Çekilir?

  Bulundurma silah ruhsat süresi geçerse ne olur?

  BULUNDURMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR

  Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde yeniletmek üzere ruhsatı veren makama müracaat edilmesi gereklidir, aksi takdirde ruhsatınız iptal edilir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.