Hora Hangi Bölgede Oynanır?

Hora, Trakya Bölgesi’nde oynanan oyunların genel adı. Yunancada Horos, khoros, choros ‘oyun (dans)’ anlamına gelmektedir.

Trakya bölgesinde hangi oyun oynanır?

Trakya oyunlarını Hora, Karşılama ve Sallama (Salma) olarak üç esas çeşitte dikkate almak mümkündür:

 1. Horalar: Bunlar, el ele veya kol kola tutuşularak diziyle yürütülen oyunlardır.
 2. Karşılamalar; Bunlar Zigoş ve Drama Karşılamasıdır.
 3. Salma Oyunları; Mesela Hanım Ayşe gibi.

Hora oyunu nasıl ortaya çıkmıştır?

Rodos adasının Türkleri Hora Tepmek der ve teperler. Trakya tarafına gelince; buralara muhtelif Balkan yörelerinden göçmenler gelerek eski yerli halk arasına yerleştikleri için üç – beş yabancı oyun adı da oradan seyrek köylerde devam etmiştir. Çeşitlerin, kendiliğinden Türk zevkine göre türemiş bulundukları açıktır.

Trakyanın halk oyunları nelerdir?

Trakya oyunlarını Hora, Karşılama ve Sallama (Salma) olarak üç esas çeşitte sınıflandırmak mümkündür:

 • Horalar: Bunlar, el ele veya kol kola tutuşularak diziyle yürütülen oyunlardır.
 • Karşılamalar; Bunlar Zigoş ve Drama Karşılamasıdır.
 • Salma Oyunları; Mesela Hanım Ayşe gibi.
 • Tekirdağ halk oyunları nelerdir?

  Tekirdağ halk oyunlarının bazıları şunlardır: Tekirdağ karşılaması, Kampana, Ali Paşa, Debreli Hasan, Kara Yusuf, Karaçalı, Kasap, Yeşillim, Lambada Şişesiz Yanmaz mı, Gülo, Nazife Hanım, Dumanda Bastı Dağları, Fasülye, Bahçelerde Börülce.

  You might be interested:  Masumlar Apartmanı Hangi Semtte Çekiliyor?

  Bir halk oyunu nasıl ortaya çıkmıştır?

  Halk oyunları insanlığın en ilkel devirlerinde ortaya çıkmıştır. Mağara hayatı yaşayan ilk çağ insanları, yabani hayvanları avlamak, birbiriyle savaşmak mecburiyeti içinde zaferle sonuçlanan olaylardan sonra hoplayıp sıçrayarak coşkulu hareketlerle sevinçlerini ifade etmekten zevk alır olmuşlardır.

  Halk oyunları hareketlerinin dayandığı unsurlar nelerdir?

  Halk oyunlarının hareket dizileri, fiziksel aktivite açısından geleneğe bağlı belli bir yapıya sahip vücut devinimlerini ve ayak hareketlerini içermektedir.

  En küçük biriminden en geniş yapılanmalara kadar sınıflayarak belirlemeler yapılmasını sağlayan bu unsurları şöyle sıralaya biliriz:

  1. Tavır.
  2. Üslup( stil )
  3. Tarz.

  Kırklareli’nin yöresel halk oyunları nelerdir?

  Trakya ve Kırklareli yöresi halk oyunları hakkında yukarıda verilen tanıtım bilgilerinin ardından şimdi 2000’li yıllarda Kırklareli yöresinde oynanan halk oyunlarından bazılarını şöyle belirtebiliriz.

  1. Alay Beyi.
  2. Ali Paşa.
  3. Arzu İli Kamber.
  4. 4.Boymisa.
  5. 5.Dere Boyu.
  6. 6.Drama Karşılaması
  7. Eski Kasap (Yarım Kasap)

  Karşılama Halk Oyunu Nasıl Oynanır?

  Karşılama oyununda temel yürüme, ayak vurma ve erkeklerde çökme figürü yaygın olarak icra edilir. Bunun yanında bu üç figüre bağlı olarak doğaçlama yoluyla türetilmiş 10 kadar figür icra edilmektedir. Oyun, davul-zurna, bağlama ve kemençe ile de oynanır. En az iki kişi ile oynanır.

  Karşılama oyunu nasıl bir şey?

  Karşılama, kadın ve erkeklerin karşılıklı yürüttükleri halk oyunları. Ege Bölgesi, Karadeniz, Güney Marmara, İçbatı Anadolu, Konya çevresi, Mersin ve Doğu Anadolu bölgesinde oynanmaktadır. Düğünlerde karşılıklı, yan yana oynanan oyunların kalıplaşmasıyla ortaya çıkmıştır.

  Yöresel halk oyunlarımız nelerdir?

  Şimdi sırayla öğrenelim:

 • Hora: Trakya.
 • Zeybek: Ege, Güney Marmara, İç ve Batı Anadolu.
 • Teke: Göller Yöresi, Batı Akdeniz.
 • Kaşık Oyunları-Karşılama Bölgesi: Konya Bölümü, Batı Karadeniz, Güney Marmara, Doğu Akdeniz.
 • Horon: Orta ve Doğu Karadeniz.
 • Halay: Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri, İç Anadolu’nun Doğusu.
 • You might be interested:  Hangi Elektrikli Süpürge?

  Tekirdağ geleneksel el sanatları nelerdir?

  Geleneksel el sanatları

 • Kilim.
 • Çul.
 • Çuval.
 • Heybe.
 • Yastık yüzü
 • Ankara yöresi halk oyunları nelerdir?

  Bu yörede Ağır Halay, Arzu ile kanber, Yanlama, Yelleme, Afşar ve Keçeli Halayları yaygındır. Bu yörede ayrıca Üç Ayak Horonu, Hop Barlem, Yeldirme ve Köroğlu ezgisiyle oynanan Sinsin gibi halay türlerinede araştırma grubumuzca rastlanmıştır.

  Erzurum yöresi halk oyununun adı nedir?

  Erzurum barı, Türkiye’de Erzurum ili ve yöresinde el ele tutuşarak oynanan bir halk oyunudur. Erzurum denince akla dadaş, dadaş denince de akla bar gelir Bar, Erzurum ve yöresinde oynanan folklorik özellikteki halk oyunlarının genel adıdır.

  Iç Anadolu Bölgesi halk oyunları nelerdir?

  Halk çalgılarındanbağlama davul, zurna, kaşık, def, kaval ağırlıklı olmak üzere, halay, kaşık, semah, zeybek, seğmen havaları icra edilmektedir. Bozlak türü uzun havalara da rastlanılmaktadır. Yaren kültürü yerleşmiştir.

  Ankara halk oyunları Nelerdir?

  Esas oyunları şunlardır: Zeybek Oyunu, Düz Oyun, Kaşıklı Oyun, Çarşamba Oyunu, Cirit Oyunu (Bu sonuncusu dans oyunu olmamakla beraber, kendine has bir havası vardır). Türkülü kadın ve oda oyunları bunlardan hariçtir. Ankara köylerinde on beş yaşından itibaren bütün gençler düğün ve derneklere katılabilirler.

  Trakya hangi yöre?

  Trakya, Türkiye’nin en batısında yer alan bir bölgedir. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’den oluşan Trakya, Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarında yer alır. Düğünleri ve şarkılarıyla tanınan Trakya, yemekleriyle de ön plana çıkmaktadır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.