Kuzey Anadolu Fay Hattı Hangi Illeri Kapsar?

KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR, ÜZERİNDEKİ İLLER? Saroz Körfezi’nden başlayan KAF, Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanır. Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

Kuzey Anadolu fay hattında hangi iller var?

KAF Fay Hattı Hangi İllerden Geçiyor? Kuzey Anadolu fay hattının kuzey kolu ikiye ayrılır. Kuzey kolu Bolu, Düzce, Kaynarca ve Adapazarı, İzmit ve Marmara Denizi’nin içerisine girerek tüm Marmara’yı kat ederek Kuzey Ege’ye yol alır.

Kuzey Anadolu Fay Hattı nerede yer alır?

KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü’nden Saros Körfezi’ne kadar tüm kuzey Anadolu’yu keser.

Kuzey Anadolu Fay Hattı nerede başlar nerede biter?

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), doğuda, Bingöl’ün Karlıova çöküntüsünden başlayıp batıda Bolu şehir merkezi civarında çatallanan ve önce iki, Geyve’nin batısında da üç ana kol boyunca Ege Denizi’nin kuzeyine kadar yay gibi uzanır. Ülkemizin en uzun ve en etkili fay hattıdır.

You might be interested:  Boğazlar Sorunu Hangi Antlaşma Ile Çözüldü?

Kuzey Anadolu Fay Hattı nerede başlar?

DOĞAL AFET POTANSİYELİ AKTİF FAYLAR VE DEPREMSELLİK

Düzce havzası ülkemizin en önemli aktif faylarından olan Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde yer almaktadır. Bu fay, doğuda Karlıova yöresinden başlayarak ülkenin kuzey yarısının doğu batı yönünden boydan boya kat eder.

Kuzey Anadolu Fay Hattı nasıl oluşur?

doğuda karlıova dan başlayıp bütün anadolu boyunca genişçe bir yay çizen, genel karakteristik olarak yanal atımlı fay hattı. afkika levhasından kopan arabistan levhasının kuzeye hareket ederek avrasya levhası altına girme çabası sonucu oluşmuştur.

Batı Anadolu Fay hattı nereden geçiyor?

Batı Anadolu Deprem Kuşağı Hakkında Detaylı Bilgi Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir’in içine alır.

Türkiyedeki fay hatları nerelerden geçiyor?

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ üzerinden geçen fay hattı Bingöl’e kadar uzanmaktadır.

Batı Anadolu Fay Hattına bağlı olan 9 fay hattı bulunmaktadır ve şöyledir:

 • Fethiye-Burdur Fayı
 • Gökova grabeni.
 • Cumalı, Yakköy Çayı
 • Büyük Menderes Grabeni.
 • Yavamsu Fayı
 • Küçük Menderes Fayı
 • Gediz Grabeni.
 • Simav Grabeni.
 • Malatya hangi fay hattında yer alır?

  Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı’nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme’sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme’sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

  Iğdır hangi fay hattı üzerindedir?

  Iğdır Fayı: Iğdır’ın güneyinde, Iğdır ile Zor Dağı arasında, yaklaşık 20 km uzunlukta ve 8 km genişlikte bir zon içinde yer alan K40B gidişli fay, Iğdır fayı olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987).

  You might be interested:  Osmaniye Belediyesi Hangi Parti?

  Elazığ hangi deprem Kuşağındadır?

  Kandilli ve AFAD yaptığı açıklamalarda depremin DAF yani Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana geldiğini ifade etti.

  KAF ve DAF nedir?

  Türkiye, Kuzey Andaolu Fay Hattı (KAF), Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ve içerisinde birçok fayı barındıran Batı Anadolu Fay Hattı (BAF) olmak üzere 3 hattın üzerinde yer alıyor. İstanbul’u da kapsayan KAF, dünyanın en hızlı ve aktif faylarındandır.

  KAF ve DAF nerede birleşir?

  Karlıova Havzası, KAF, DAF ve Varto Fayı’nın kesiştiği bir alanda yer almaktadır. Havzanın oluşum ve gelişimi bu fayların denetiminde olmuştur. Havza, Doğu Anadolu Fayı’nın uzanışına bağlı ola-rak KD-GB yönlü bir uzanıma sahiptir.

  Muş hangi fay hattı?

  İşte Doğu Anadolu Fay Hattı… Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin deprem şiddeti arama motorlarında sorgulanıyor. Erzurum başta olmak üzere Muş, Ağrı, Bingöl, Artvin’de hissedilen bir deprem meydana geldi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde hissedilen depremin şiddeti merak ediliyor.

  Doğu Anadolu fay hattı nerede başlar?

  Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır. Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı’nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme’sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme’sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

  Kuzey Marmara fay hattı nereden geçiyor?

  Depremi, Marmara Denizi’nin altındaki kuzey Anadolu fayını kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Gölcük’ten Tekirdağ’a kadar fay hattı. O kesime kolaylık olsun diye Marmara fayı diyoruz.

  Fay hattı nerede var?

  Yaklaşık olarak Van Gölü’nden Saros Körfezi’ne kadar tüm kuzey Anadolu’yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur.

 • Fethiye-Burdur Fayı
 • Gökova Grabeni.
 • Knidos (Cumalı, Yakköy) Fayı
 • Büyük Menderes Grabeni.
 • Yavansu Fayı
 • Küçük Menderes Fayı
 • Gediz Grabeni.
 • 8.Simav Grabeni.
 • Leave a Reply

  Your email address will not be published.