Lisede Proje Ödevi Hangi Kalemle Yazılır?

6-Proje Ödevi çizgisiz kağıda siyah/mavi renkli dolma/pilot kalemle konu başlıkları ise kırmızı kalemle yazılır.Proje Ödevilerde tükenmez ve kurşun kalem kullanılmaz. 7-Ödev kağıtları sayfanın alt tarafına numaraları yazılmak suretiyle sıralanmalıdır.

Lise proje ödevi nasıl yapılır?

Projeyi Ödevi Aşağıdaki Sıraya Göre Oluşturulur

 1. Konunun seçilmesi.
 2. Amacın belirlenmesi.
 3. Bilgi toplama.
 4. Deney yapma.
 5. Bulgular ve tartışma.
 6. Yazım: Yazılı metinde şu sıra takip edilebilir.

Proje ödevi hangi kağıda yazılır?

3.1. Kullanılacak Kâğıdın Niteliği Ödev yazımında kullanılacak kâğıtlar, A4 (21 x 29,7 cm) boyutunda olmalıdır. 3.2.

Proje ödevi kaç sayfa olması gerekir?

DÖNEM PROJESİ KAÇ SAYFA OLMALIDIR? Dönem projeleri; içindekiler, özet, problem, kuramsal çerçeve ile ilgili araştırmalar, sonuç, kaynakça ve özgeçmiş gibi bölümleri içermeli ve Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Yazım Kılavuzunda yer aldığı üzere en az 30 sayfa civarında bir akademik çalışma olmalıdır.

Proje ödevi nedir nasıl yapılır?

Proje Öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalarıdır.

You might be interested:  3 Eylül Hangi Burç?

Proje ödevi verirken nelere dikkat edilmeli?

Ödevi hazırlarken nasıl bir yol izlenmelidir?

 1. 1. Ödevin ana maddesi, görüş açısı ve türü iyice kavranmalıdır.
 2. Konu, hangi yoldan bilgi toplamayı gerektiriyorsa, o yola başvurulup gerekli bilgiler toplanmalıdır.
 3. 3. Toplanan bilgiler, plana göre bir sıraya konulmalıdır.
 4. Bu plana göre, konular deftere yazılmalıdır.

Proje dosyası nasıl hazırlanır?

Proje Dosyası Nasıl Olmalı

 1. Projenin Adı
 2. Projenin Konusu.
 3. Projenin Amacı
 4. Kullanılan Araç ve Gereçler.
 5. Uygulama.
 6. Verilerin düzenlenmesi.
 7. Sonuç

A4 kağıdına proje ödev nasıl yazılır?

Proje yazımında A4 beyaz kâğıt kullanılacaktır. Sayfalardaki sağ, sol ve alt boşluk 2 cm, üst boşluk 2.5 cm olacaktır. Yazımda Arial yazı tipi kullanılmalı ve boyutu 12 punto olmalıdır. Satır aralığı 1,5 olmalıdır.

Proje ödevi nasıl yazılır?

– Öncelikle konu ile ilgili bir ön araştırma yapılmalıdır. – Proje sonucunda neye ulaşılmak istendiği net olarak ortaya çıkarılmalıdır. – Seçilen konu ile ilgili detaylı olarak yeterli bilgiye ulaşılmalıdır. – Elde edilen kaynaklar üzerinden çözüm üretilmelidir.

Proje ödevi isim nereye yazılır?

İlk sayfanın sol üst köşesinde yazarın adı ve soyadı, ödevin teslim edileceği öğretim üyesinin kısa unvanı ve soyadı, dersin kodu ve teslim edildiği günün tarihi alt alta tek aralıklı olarak yazılmalıdır. Tüm sayfaların sağ üst köşesinde yazarın soyadı ve sayfa numarası “header” kısmında görünmelidir.

Proje en az kaç sayfa olmalı lise?

Proje Raporu en fazla 20 sayfa olmalıdır. Aşağıda yer alan bölümlerin yazılı kısımlarını çıkararak kendi metinlerinizi ekleyebilirsiniz (Raporunuzu yazarken bu “Dikkat” paragrafını silmeyi unutmayınız).

Proje ödevleri kaç punto ile yazılır?

Bitirme ödevi, A4 sayfa boyutunda sol kenarda 4 cm, alt ve üst kenarlarda 3 cm ve kenarda 2,5 cm boşluk bırakılarak 1,5 satır aralıklı Times New Roman yazı tipi karakteriyle 12 punto olarak yazılmalıdır.

You might be interested:  Kahverengi Hangi Renklerin Birleşimi Ile Olur?

Kaç tane proje ödevi verilir?

Proje Ödevi:

Öğrenciler her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler. ( Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 50 Maddenin 1. Bendi.) Yılda yalnızca 1 proje yapılır. 1.dönem veya 2.dönem alınabilir.1.dönem alınan 1.dönemde, 2.

Üniversite proje ödevi nasıl yapılır?

Kusursuz Bir Üniversite Ödevi Nasıl Yazılır?

 1. Ödev konunuzu detaylı araştırın ve doğru verileri toplayın.
 2. 2. Planlama yapmak ödev yazmanın en önemli parçasıdır.
 3. 3. Ödevinizin taslağını hazırlayın.
 4. İntihalden uzak durun.
 5. Kaynakça/referans kurallarına uymayı ihmal etmeyin.
 6. Profesyonel editing ve proofreading desteği alın.

Proje ödevi neye göre seçilir?

Proje ödevinin seçilirken öğrencinin yaparak, yaşayarak, inceleyerek öğrenebileceği ödevler seçilmelidir. Ayrıca son yönetmeliğe göre ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar da proje kapsamında değerlendirilecektir.

Proje ödevi ne kadar önemli?

Proje ödevleri yine kişileri analiz yapmaya ve değerlendirme yetisini kazanmaya teşvik eden önemli bir uygulama olmaktadır. Bu amaçla yapılan proje ödevlerinde iyi bir araştırma ve geliştirme eyleminin gerçekleştirilmesi önemli bir konu olmaktadır.

Lise proje ödevleri e okula nasıl girilir?

 1. ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDEV/PROJE GİRİŞ İŞLEMLERİ
 2. e-Okul Kurum İşlemleri/Not İşlemleri bölümündeki Ödev-Proje Bilgileri ekranından yapılır.
 3. Öğrencinin hangi dersten ödev/proje yapacağının.
 4. ÖNEMLİ UYARI: Sınıf/Şube öğretmeni Kurum İşlemleri/Şube.
 5. İşlemleri/Şube Ekle ekranında tanımlanmalıdır.

E-okul proje nasıl bakılır?

e-Okul Kurum İşlemleri/Not İşlemleri bölümündeki Ödev-Proje Bilgileri ekranından yapılır. Öğrencinin hangi dersten ödev/proje yapacağının. Ödevlerin konusu ve teslim tarihinin belirlenmesi.

Proje ödevi nereye girilir?

e-Okul Kurum İşlemleri/Not İşlemleri bölümündeki Ödev-Proje Bilgileri ekranından yapılır. Öğrencinin hangi dersten ödev/proje yapacağının. ÖNEMLİ UYARI: Sınıf/Şube öğretmeni Kurum İşlemleri/Şube. İşlemleri/Şube Ekle ekranında tanımlanmalıdır.

Proje ödevleri ne zaman toplanır?

Seçilen tek dersin proje çalışması genellikle Nisan ayı içerisinde ders öğretmeninden son teslim tarihi öğrenilerek teslim edilir. Her dersten verilen performans çalışmaları ders öğretmenin belirlediği tarihte ilgili ders öğretmenine teslim edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.