Namazlarda Hangi Sureler Okunur?

Namazda Okunan Zammı Sureler Nelerdir? Namazda okunan zammı surelerden ilki Fatiha suresidir. Fatiha suresi her rekatta okunan bir zammı suredir. Besmele çekerek Fatiha suresi okunur. Namazda okunan bir diğer zammı sure ise Fil suresidir.
Namaz duaları, Fil suresi, Fatiha suresi, Maun suresi, Kureyş suresi, Tebbet suresi, Kevser suresi, Kafirun suresidir. Nasr suresi, İhlas, Felak, Nas ve Ayet’el kürsi sureleri de namaz sureleridir. Namaz sureleri farz namazlarda ve sünnet namazlarda okunmaktadır.

Beş vakit namazda hangi sureler okunur?

Namazda okunan sureleri okumak için üzerine tıklayınız.

 • Fil Suresi.
 • Kureyş Suresi.
 • Maun Suresi.
 • Kevser Suresi.
 • Kafirun Suresi.
 • Nasr Suresi.
 • Tebbet Suresi.
 • İhlas Suresi.
 • Namazda okunan surelerin sırası nasıldır sırasız okumanın hükmü nedir?

  ‘Namazda okunan âyet ve sûrelerin, gerek bir rekât içinde gerekse ikinci rekâtla birlikte düşünüldüğünde, Mushaf’taki sıraya göre okunması sünnete uygundur. Bir sûreyi veya âyeti okuduktan sonra, ardından önceki bir sûreyi veya âyeti okumak mekruhtur. Fakat bu, namazı geçersiz kılacak bir durum değildir.

  You might be interested:  Mide Hastalığı Hangi Bölüm?

  Namaz nasıl kılınır ve hangi sureler okunur?

  İlk olarak Subhaneke okunur ve Euzü Besmele çekilerek Fatiha suresine başlanır. Fatiha’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim’den en az 3 ayet okunur. İlk rekatta dualar okunup rüküya varılır ve 3 defa subhane rabbiyel azim denir. Rüküdan kalkarken Semi Allahu hamideh ve Rabbena lekel hamd denir.

  Diyanet namazda hangi sureler okunur?

 • Ayetel Kürsi.
 • Fatiha Suresi.
 • Vakıa Suresi.
 • Bakara Suresi.
 • Nas Suresi. Felak Suresi. İhlas Suresi. Kafirun Suresi. İnşirah Suresi. Fetih Suresi. Maun Suresi.
 • Namaz sureleri hangi sıra ile okunur?

  Namaz sureleri olarak adlandırılan 10 surenin namazda okunma sırası ise Fil suresinden Nas suresine doğrudur.

  Namazda okunan surelerin sıralama aşağıdaki gibidir.

 • Fil Suresi.
 • Kureyş Suresi.
 • Maun Suresi.
 • Kevser Suresi.
 • Kafirun Suresi.
 • Nasr Suresi.
 • Tebbet Suresi.
 • İhlas Suresi.
 • Az sure ile namaz kılınır mı?

  ‘Namazda bir miktar Kur’an okumak farzdır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, en az üç kısa âyet veya bu miktarda bir sûre olmalıdır. Özellikle Fâtiha sûresinin okunması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fâtiha sûresi okunmakla, hem farz kıraat hem de vacip yerine getirilmiş olur.

  Namaz da felak Nas okunur mu?

  Bu sureden başlayan sıralamada ise Felak mı, Nas mı önce okunacağı birçok kişi tarafından merak edilir. Namaz sureleri sıralamasına göre Felak Suresinin önce okunması gerekmektedir Önce Felak daha sonra ise Nas Suresi okunmaktadır.

  Hangi rekatta ne okunur?

  Sübhaneke okunduktan sonra ‘Eûzü Besmele’ çekilerek Fatiha okunur. Arkasından bir mikdar daha Kur’an-ı Kerîm okunur. Açıklandığı şekilde rükû ve secdelere gidilir. Sonra ikinci rekata kalkılır ve yalnız besmele ile Fatiha suresi ve bir mikdar daha Kur’an-ı Kerîm okunarak yine rükû ve secdelere varılır.

  You might be interested:  Kalaşlar Hangi Dine Mensup?

  2 rekatta ne okunur?

  İkinci rekatta eller, birinci rekattaki gibi bağlanarak ayakta durulur. Besmele çekilip Fatiha Suresi okunur. Fatiha’dan sonra birinci rekatta okumadığımız bir zammı sure veya birkaç ayet okunur. (Mesela İhlas Suresi okunur.)

  5 vakit namaz kaç rekat kılınır?

  Beş vakit namaz, 4 rekat sabah, 10 rekat öğle, 8 rekat ikindi, 5 rekat akşam, 10 rekat yatsı ve 3 rekat vitir olmak üzere toplamda 40 rekattan oluşuyor.

  Namaz hangi dua ile başlar?

  Niyet, kesin olarak irade etmek, kast etmek demektir. Namaza durulduğunda önce iftitah tekbiri getirilir. Yani Allahu Ekber denilerek namaza başlanır.

  2 rekatta oturunca ne okunur?

  ‘Allah’u Ekber’ denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. ‘Allah’u Ekber’ denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere ‘Subhane Rabbiyel Ala’ denir. Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur. ‘Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah’ diye selam verilerek namaz tamamlanır.

  Namaz kılarken önce hangi dua okunur?

  Namaza Başlarken Okunacak Dualar

  Muhakkak ben Yüzümü, hakka yönelerek, gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben, O’na ortak koşanlardan değilim. Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, Âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanlardanım.

  Öğle namazında sırasıyla hangi sureler okunur?

  Rekat Kılınışı;

 • Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
 • ‘Bismillahir rahmanir rahim’ denilerek besmele çekilir.
 • Fatiha Suresi okunur.
 • Zamm-ı sure okunur.
 • ‘Allah’u Ekber’ denir ve Rükü’a eğilinir: ‘Subhane Rabbiyel Azim’ üç kere denir.
 • Rükü’dan doğrulur: ‘Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd’ denir.
 • 2 rekat namazda hangi sureler okunur?

  Tekbirden sonra Subhaneke Duası okunur. Subhaneke’nin ardından Euzü-besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur. (Fatiha’nın sonunda âmin denir.) Fatiha Suresinden sonra besmele çekmeden bir zammı sure veya birkaç ayet okunur.

  You might be interested:  Farsça Hangi Dil Ailesi?

  Sabah namazında hangi sureler okunur?

  Sübhaneke okunur. Euzü Besmele çekilir: ‘Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim’ – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur. ‘Allah’u Ekber’ denir ve Rükü’a eğilinir: ‘Subhane Rabbiyel Azim’ üç kere denir.

  Ikindi namazında hangi sureler okunur sırasıyla?

  İkindi namazının farzında ilk olarak niyet edilir ve Allahu Ekber diyerek eller bağlanır. Sonra Subhaneke, ardından Fatiha suresi okunur. Daha sonra Kuran’dan Kafirun suresi okunur. Fakat bu sure bilinmiyorsa Kuran’dan bir sure de okunabilir.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.