Soyadı Kanunu Hangi Ilke?

Bu yazımızda sizlere Soyadı kanunu hangi Atatürk ilkesi içinde yer alır sorusuna cevap veren yazımızı paylaşacağız. Soyadı kanunu; mülkiyet, askerlik, ticaret ve evlilik gibi alanlarda karışıklığı önlemek ve bey,efendi paşa gibi unvanları ortadan kaldırıp eşitliği sağlamak adına çıkarılan bir kanundur.
O nedenledir ki Atatürk’ün kız kardeşi Makbule ‘Atadan’ soyadını almıştır. Kanunun “yabancı ırk ve millet isimleri”nin kullanımını yasaklayan 3. maddesi; Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı bulunduğu iddiası ile tartışma ve dava konusu olmaktadır.

Soyadı Kanunu laiklikle ilgili mi?

soyadı kanunu halkçılıkla doğrudan ilgilidir.laiklikle dolaylı olarak ilgilidir.

Soyadı Kanunu ne ile ilgilidir?

Soyadı Kanunu’nun kabulü, toplumsal alanda yapılan Atatürk Devrimleri’nden birisidir. Kanuna göre söylerken ve yazarken ön ad önde, soyad sonda kullanılmalıdır. Edebe aykırı ve gülünç soyadlarının, aşiret, yabancı ırk ve millet isimlerinin, rütbe ve memuriyet bildiren isimlerin soyadı olarak alınmasına izin verilmez.

Eşitlik hangi ilkeye girer?

Ulusun devlet hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanmasını sağlar. Atatürk’ün halkçılık ilkesinden anlaşılan; toplumda hiçbir kimseye, zümreye ya da herhangi bir sınıfa ayrıcalık tanınmamasıdır. Herkes kanun önünde eşittir.

You might be interested:  Medreseler Hangi Kanunla Kapatıldı?

Cumhuriyet ilkeleri nelerdir?

 • Cumhuriyetçilik.
 • Halkçılık.
 • Laiklik.
 • İnkılapçılık.
 • Milliyetçilik.
 • Devletçilik.
 • Bütünleyici İlkeler.
 • Soyadı Kanunu ne zaman ve neden çıkarıldığını araştırınız?

  Soyadı Kanunu Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının soyadı edinmesi amacıyla 21 Haziran 1934 tarihinde çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Hristiyan ve Yahudi nüfusun halihazırda soyadları bulunuyordu ve bu soyadlar yaşadıkları bölgedeki insanlar tarafından biliniyordu.

  Soyadı Kanunu nasıl çıkmıştır?

  SOYADI KANUNU NE ZAMAN ÇIKTI? 21 Haziran 1934’te çıkarılan 2525 sayılı Soyadı Kanunu ile her vatandaşın öz adından başka bir de, soyadı taşıması zorunlu kılındı. Soyadları Türkçe olacaktı. Rütbe, memurluk, yabancı ırk ve millet adları ile ahlaka aykırı ve gülünç kelimeler soyadı olarak kullanılmayacaktı.

  Soyadı Kanunu hangi TBMM?

  Soyadları “Türkçe olacak, rütbe, memuriyet, yabancı ırk ve ulus adlarıyla ahlaka aykırı ve gülünç” kelimeler soyadı olarak kullanılmayacaktı. Bu Kanun uygulanmaya başlandıktan sonra, sosyal ilişkilere önemli bir düzen gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal’e Atatürk soyadını 24 Kasım 1934’te TBMM vermiştir.

  Soy isimleri neye göre verilmiştir?

  Yasaya göre her Türk, öz adından başka soy adını da taşımağa mecburdu. Söyleyişte, yazışta, imzada öz ad önde, soyadı sonda kullanılacaktı. Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmayan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamazdı.

  Toplumsal eşitlik hangi ilke ile ilgilidir?

  Toplumsal eşitlik, yasalar önünde eşit haklar (güvenlik, oy kullanma hakkı, konuşma ve toplanma özürlüğü, mülkiyet hakkı gibi) ve toplumsal mal ve hizmetlere eşit seviyede erişmeyi içerir. Aynı zamanda ekonomik eşitlik kavramlarını da içerir; yani eğitim, sağlık ve diğer toplumsal güvenliklere erişimi.

  Eşitlik ilkesi kaça ayrılır?

  En az beş farklı türden eşitlik tanımlana- bilir: ahlâkî (biçimsel) eşitlik, kanun önünde eşitlik, politik eşitlik, fırsat eşitliği ve gelir eşitliği.

  You might be interested:  23 Kasım Hangi Burç?

  Efendiler Milletimiz çiftçidir hangi ilke?

  Toplumun büyük kısmını oluşturan ancak çok düşük gelire sahip bulunan köylülerin refah seviyesini yükseltmek Atatürk’ün Türk milletine göstermiş olduğu bir hedeftir. “… Efendiler! Milletimiz çiftçidir.

  Cumhuriyetçilik ilkesi nedir maddeler halinde?

  Cumhuriyetçilik, cumhuriyetle yönetilen bir devletin vatandaşlığı etrafında şekillenen bir siyasi ideolojidir. Tarihte, temsili bir azınlığın ya da bir oligarşinin hükûmetinden, halk egemenliğine çeşitli biçimlerde uygulanmıştır. Tarihsel bağlama ve yöntemsel yaklaşıma göre farklı biçimlerde tanımlanır.

  Cumhuriyet nedir özellikleri nelerdir?

  Cumhuriyet, hükûmet ya da devlet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır.

  Cumhuriyetçilik ilkesi hangi ilke ile doğrudan ilişkilidir?

  Cumhuriyetçilik ilkesi; Milliyetçilik, Halkçılık ve lâiklik ile iç içedir. Cumhuriyetçilik, toplumun millileşme, millet olma bilincine erişmiş olmasının bir sonucudur.

  Soyadı Kanunu ne zaman ve nerede çıkmıştır?

  Her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğü getiren Soyadı Kanunu, getiren 2525 sayılı kanundur. İsviçre yasalarından alınarak düzenlenen kanun, 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edildi, 2 Temmuz 1934 günü Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra 2 Ocak 1935′te yürürlüğe girdi.

  Hangi soyadları alınamaz?

  Madde 1 – Her Türk öz adından başka soy adını da taşımağa mecburdur. Madde 2 – Söyleyişte, yazışta, imzada öz ad önde, soy adı sonda kullanılır. Madde 3 – Rütbe ve memuriyet, aşiret ve yabancı ırk ve millet isimleriyle umumi edeplere uygun olmıyan veya iğrenç ve gülünç olan soyadları kullanılamaz.

  Soyadı Kanunundan önce insanlar nasıl tanınıyordu?

  525 sayılı Soyadı Kanunu’muz 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilmiştir. O tarihe kadar ülkemizde soyadı yerine geçmek üzere ailelerin lakapları kullanılıyor ve insanlar bu lakaplarıyla tanınıyordu.

  You might be interested:  Ekim 13 Hangi Burç?

  Atatürk kimlere soyadı verdi?

  Atatürk kendisine 30 Ocak 1933’de “Gürer” soyadını vermiştir. Atatürk Selanikli olan iki berberinden Mehmet’e “Mete”, Rıdvan’a da “Gürarı” soyadlarını vermiştir. Bütün hayvanları seven Atatürk’ün atlara ayrı bir tutkusu vardı.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.