Vitir Namazında Hangi Sureler Okunur?

Vitir Namazında Hangi Sureler Okunur? Sual: Vitir namazında hangi sureleri okumak tavsiye edilmiştr? Cevap: (Hidâye) ve (Kâfî) de diyor ki: Vitir namazında bizim âlimlerimize göre muayyen (belirli) bir kıraat yoktur. Bizim âlimlerimize göre her üç rek’âtte Fâtiha ve bir sûre okunur.
Ettehıyyatü, salli ve barik, rabbena atina ve rabbenağfirli duaları okunur. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir.

Vitir namazında hangi sureler okunabilir?

Niyet ettim Allah rızası için bugünkü üç rekatlık vitir namazı kılmaya denilerek namaza başlanır. Allahu Ekber denilip sübhaneke okunur. Ardından besmele çekilerek fatiha suresi okunur. Ardından zammı sure yani kurandan en az 3 ayet okunur.

Vitir namazının 3 rekatında hangi sureler okunur?

Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste’înuke” ve “Allahümme iyyâke na’büdü” duaları okunur (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, III, 245; Tahâvî, Şerhu me’âni’l-âsâr, I, 249; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 442).

Peygamber Efendimiz vitir namazında hangi sureleri okurdu?

E — VİTİR NAMAZI

You might be interested:  Mayıs 16 Hangi Burç?

Peygamber, vitir namazının üçüncü rek’atinde İhlâs suresiyle birlikte Felâk ve Nâss surelerini de okumuştur.

Vitir namazında felak ve nas okunur mu?

Vitir vacip namazında Hz. Peygamber’in (sav) uygulamasında olduğu gibi sıraya riayet ederek okumak uygun olmakla birlikte ilk iki rekâtta Felak ve Nâs sûrelerinin, son rekâtta ise İhlas sûresinin okunması namazı geçersiz kılmaz. Mushaf sırasına göre okunması daha uygundur.

Vitir namazının ilk rekâtında hangi sûre okunur?

Vitir Vacip Namazının 1.

– Fatiha okunur: – Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur. – ‘Allah’u Ekber’ denir ve Rükü’a eğilinir: ‘Subhane Rabbiyel Azim’ üç kere denir. – Rükü’dan doğrulur: ‘Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd’ denir.

Vitir namazında kunut duası bilmeyen ne okur?

Vitir namazında Kunut duası bilmeyenler ne okumalı sorusu sık sorulan sorulardan biridir. Eğer bir kişi vitir namazının 3. rekatında okunan Kunut duasını bilmiyorsa ya da ezberleyemiyorsa ‘Rabbenâ âtina fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve qınâ azâbe’n-nâr’ (Bakara, 201) ayetini okuyabilirler.

Kunut duaları vitir namazının 3 rekatında okunur doğru mu yanlış mı?

Doğru mu, yanlış mı? Cevap: Doğru.

Vitir namazında son tekbirden sonra ne okunur?

Peygamber 3 rekat ile vitir kılar ve üç rekâtın sonunda selam verirdi.” (Buhari, Nesai) Akşam namazından farkı, her rekatta Fâtiha ve devamından bir sure, son rekatta ise rükûdan önce tekbir alınıp Kunut duası okunmasıdır. Vitir namazında kunut duası okumak ve kunut tekbiri almak Ebû Hanife’ye göre vacip sayılmaktadır.

Yatsı namazının vitrinde hangi sureler okunur?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.

You might be interested:  Yaz Turizmi En Çok Hangi Bölgede Yapılır?

Vitir namazında Kafirun suresi okunur mu?

Namazlarımızı kılarken öğle namazının sünnetinde, ikindi namazının sünnetinde, yatsı namazının sünnetinde Kafirun suresini okuyabiliriz. Ayrıca vitir namazımızın 1.Rekatında Kafirun süresi okunabilir.

Vitir namazının sonunda hangi dua okunur?

Kunut duaları vitir namazının son rekatına başladıktan sonra Fatiha ve namaz suresi okunmasının ardından tekbir getirilerek 1 yada 2. kunut duası okunmaktadır. Kunut duaları, herhangi bir sıkıntıdan kurtulmak için Allah’a dua etmek ve sığınmak anlamında okunması tavsiye edilen bir duadır.

Felak ve Nas sureleri namazda okunur mu?

Bu sureden başlayan sıralamada ise Felak mı, Nas mı önce okunacağı birçok kişi tarafından merak edilir. Namaz sureleri sıralamasına göre Felak Suresinin önce okunması gerekmektedir Önce Felak daha sonra ise Nas Suresi okunmaktadır.

Felak suresi ne işe yarar?

Felak Suresi gelebilecek kötülüklerden Allah’a sığınmak için de okunabilir. Genellikle Felak ile Nas sureleri beraber okunmaktadır. Nas Suresi 6, Felak Suresi ise 5 ayetten oluşur. İki surede insana vesvese veren şeytanın şerrinden korunmak ve yalnızca Allah’a sığınmak amacı ile okunması gereken surelerdir.

Namaz kılarken okunan zammı sureler hangileri?

Zammı sureler arasında; Fil Suresi (Elemtera), Kureyş Suresi (Liilefi), Maun Suresi (Eraeytellezi), Kevser Suresi (İnneeğtayne), Kafirun Suresi (Gulyaeyyühel), Nasr Suresi (İzece), Tebbet Suresi (Tebbet yeda), İhlas Suresi (Gulhuvallahu), Felak Suresi (Guleuzubirabbilfelag), Nas Suresi (

Leave a Reply

Your email address will not be published.